Druk deel 3 Lámpara a mis pies in Cuba

Goed nieuws uit Cuba: er is een start gemaakt met het drukken van deel 3 van de serie Lámpara a mis pies (Een lamp voor mijn voet). De delen van deze eenvoudige verklaring van het Nieuwe Testament worden gedrukt op Cuba zelf. Inmiddels zijn 100 exemplaren gedrukt. Binnenkort volgen er nog 100 exemplaren.

Voor lekenpredikers


De boeken zijn bestemd voor lekenpredikers in Cuba. Deze eenvoudige predikers hebben vaak vrijwel geen boeken. De serie Lámpara a mis pies is juist voor hen heel geschikt. Met vier boeken hebben zij een heldere, eenvoudige verklaring van het hele Nieuwe Testament. Deel 3 behandelt de Bijbelboeken 1 Korinthe tot Filémon. De serie wordt op Cuba goed ontvangen.

Door (oud-)zendingspredikanten


Ds. P.J. den Admirant, oud-zendingspredikant in Chili, begon met de serie. Andere auteurs die meewerkten aan Lámpara a mis pies zijn de oud-zendingspredikanten van de GZB ds. A. van Blijderveen, ds. J. E. de Groot en ds. J. A. W. Verhoeven en ds. B. Coster, evangelist van de Spaanse Evangelische Zending. Deze auteurs kennen de Spaanstalige wereld van binnenuit. De serie Lámpara a mis pies werd uitgegeven door de GZB en stichting IRS.

Druk en verspreiding door Cubanen


De boeken worden in Cuba zelf gedrukt. De drukmachine waarop dit gebeurt werd gekocht met de opbrengst van een RD-lezersactie in 2010 en 2011. De twee medewerkers van de SEZ in Cuba, Juan Carlos Samón en Héctor Bermúdez nemen de verspreiding van de boeken op zich.

De ontvangst van onze boeken...

Waar komen deze boeken terecht?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st