Toerusting voor kerken in Santa Clara

Kerken in Santa Clara ontvingen begin juli 410 cursusboekjes en 40 Bijbelcommentaren van de SEZ. Onze Cubaanse medewerker Héctor Bermúdez bracht ze naar de stad.

De cursusboekjes hebben de titel Wat is de Bijbel? De volgende thema’s komen aan de orde: Het gezag van de Bijbel, Kritiek op de Bijbel, Bijbelvertaling, Structuur en indeling van de Bijbelboeken, Het lezen van de Bijbel en De Bijbelboeken samengevat. Met de boekjes willen de Methodistenkerken in de stad hun gemeenteleden toerusten.

De 40 Bijbelcommentaren zijn voor leiders van deze kerken. Het gaat om de eerste twee delen van Lámpara a mis pies, een verklaring van het Nieuwe Testament van ds. P.J. den Admirant. De eerste twee delen behandelen de Bijbelboeken Mattheüs tot en met Efeze. Deze delen zijn gedrukt in Cuba. Deel drie en vier zijn nog niet gedrukt in Cuba. Daarom sturen we deze delen vanuit Nederland naar Santa Clara.

Ons werk blijvend steunen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st