Fijn dat u de SEZ wilt steunen!

U kunt uw gift ook direct overmaken op ons bankrekeningnummer: NL65 RABO 0301 9573 63  t.n.v. Spaanse Evangelische Zending.

Een herhaalde gift van minimaal vijf jaar kunt u ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Download overeenkomst.

Uw giften zijn belastingaftrekbaar, omdat de SEZ wordt aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zoek ons op als ANBI.

De SEZ is een CBF Erkend Goed Doel, dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zie ons CBF-Erkenningspaspoort.

We maken gebruik van een beveiligde verbinding voor uw privacy

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st