Steun als kerk zending in Cuba en Spanje

Het werk van de SEZ is altijd breed gesteund door kerken uit de gereformeerde gezindte. Zonder uw steun door meeleven, door gebed en metterdaad is ons werk niet mogelijk. Ontdek welke mogelijkheden er zijn om als kerk het zendingswerk in Cuba en Spanje te steunen.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st