Collecteren voor de SEZ

Gemeenten uit de hele breedte van de gereformeerde gezindte kiezen ervoor het werk van de SEZ te steunen door de opbrengst van een (diaconale) collecte te bestemmen voor ons werk. Wilt u ook als gemeente voluit reformatorisch zendingswerk in Cuba en Spanje steunen?

U kunt de opbrengst van de collecte storten op bankrekeningnummer NL65 RABO 0301 9573 63  t.n.v. Spaanse Evangelische Zending. Wij waarderen het als u erbij vermeldt dat het om een collecte in een kerkelijke gemeente gaat. Dit helpt ons om onze inkomstenbronnen in kaart te brengen.

U kunt ook uw gift overmaken via het betaalformulier op deze website.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st