Collecteren voor de SEZ

Gemeenten uit de hele breedte van de gereformeerde gezindte kiezen ervoor het werk van de SEZ te steunen door de opbrengst van een (diaconale) collecte te bestemmen voor ons werk. Wilt u ook als gemeente voluit reformatorisch zendingswerk in Cuba en Spanje steunen?

Een aanzienlijk deel van onze inkomsten ontvangen wij uit collectes gehouden tijdens zondagse kerkdiensten.

Veel kerken houden rond Hervormingsdag een Reformatieherdenking waarbij de collecte is bestemd voor de zending in Cuba en Spanje. Daarmee steunen ze de verbreiding van de reformatorische leer, ook onder Rooms-Katholieken.

Ook worden doordeweekse diensten belegd waarin wordt gecollecteerd voor de SEZ.

Sommige kerken organiseren een zangavond met collecte voor ons werk.

U kunt de opbrengst van de collecte storten op bankrekeningnummer NL65 RABO 0301 9573 63  t.n.v. Spaanse Evangelische Zending. Wij waarderen het als u erbij vermeldt dat het om een collecte in een kerkelijke gemeente gaat. Dit helpt ons om onze inkomstenbronnen in kaart te brengen.

U kunt ook uw gift overmaken via het betaalformulier op deze website.

Download hier een tekst over de SEZ voor uw kerkblad

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st