Missie en Visie

Missie
De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) is een kleinschalige, interkerkelijke, reformatorische zendingsorganisatie die al sinds 1952 werkt in Spaanstalige landen, met name in Cuba en Spanje. De Bijbel en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid vormen het kompas voor ons werk.

Wij voelen ons geroepen Spaanstalig onderwijs te geven uit Gods Woord. Wij geloven dat dit Woord zielen kan zaligmaken (Jak. 1:21). Wij geven eenvoudig onderwijs aan hen die nog weinig weten van de Bijbel en diepgaand onderwijs aan hen die al meer weten.

Onze werkwijze is eenvoudig en doelgericht. Wij vinden het belangrijk giften van betrokkenen zorgvuldig te besteden. Ons werkgebied is helder afgebakend. De lijntjes binnen de organisatie en naar het veld zijn kort. Dat geeft helderheid over de bestemming van giften.

Ons toekomstperspectief staat verwoord in Psalm 67: "Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil."

Visie
In de Spaanstalige landen, met name in Cuba, is er nu een grote honger naar kennis van Gods Woord. Daarom is het ons verlangen daar ook in de toekomst Bijbels onderwijs te geven.

Telkens zien wij ons gesteld voor nieuwe uitdagingen en krijgen wij andere mogelijkheden op het veld en in eigen land. Bij een open Bijbel zoeken wij daarin steeds de meest gepaste weg. Wij weten ons daarbij gesteund door het gebed van de achterban en van contacten in het veld.

Wij blijven graag een kleinschalige, doelgerichte zendingsorganisatie met een vaste reformatorische koers en een helder afgebakend werkterrein: de Spaanstalige landen.

Wij willen de Spaanstalige naaste actief blijven betrekken bij de uitvoering van het werk. Ons verlangen is dat er in Cuba een sterk netwerk ontstaat van reformatorische christenen.

In Nederland blijven wij werken aan een gezonde, efficiënte organisatie. Samenwerking met andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen is daarbij cruciaal om kennis en ervaring uit te wisselen en af te stemmen over ieders werkgebied. Ook de steun van de achterban is onmisbaar voor ons werk. Wij zoeken daarom steeds de aansluiting bij organisaties en individuen met een Bijbelse visie.

Vooral ook willen wij ons werk blijven doen in afhankelijkheid van onze Zender: "God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten." (Psalm 67:2)


Ons werk blijvend steunen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st