Diaconale hulp

Door de jaren zijn er verschillende diaconale projecten op Cuba geweest. Hierbij werken we meestal samen met andere (kerkelijke) organisaties. We verlenen de hulp zowel aan gemeenteleden als aan buitenkerkelijken. Vaak zien we dat deze projecten de kerkgang bevorderen. Wij hopen en bidden dat ook dit werk mag bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

2009 Noodhulp orkaan Ike: herstel en herbouw huizen in 18 kerkelijke gemeenten
2010 Vervolg noodhulp orkaan Ike
2011 Transportmiddelenproject voor predikanten (25 paarden + 10 motorfietsen)
2012 Noodhulp orkaan Sandy: herstel woningen in 8 kerkelijke gemeenten en op het seminarie van de Oostelijke Baptisten
2013 Vervolg noodhulp orkaan Sandy
2014 Vervolg noodhulp orkaan Sandy (3 extra projecten gestart) + *finca-project Sancti Spíritus
2015 *Finca-project Baracoa
2017 Start noodhulp orkaan Matthew
2018 Vervolg noodhulp orkaan Matthew: herbouw en herstel woningen in 12 kerkelijke gemeenten + noodhulp orkaan Irma
2019 Afronding noodhulp Irma
2020 Hulp aan finca Sagua de Tánamo, voedselproject
2021 Voedselproject, aanvullingen boekenpakketjes, medicijnenpakketten

*Een finca is een boerderij, waarop de gemeenteleden voedsel verbouwen voor de armsten in de gemeente en ook voor arme buitenkerkelijken. Dat zijn vaak ouderen of alleenstaande moeders.

Steun ons werk

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st