Medicijnen en huisapotheken

In Cuba is groot gebrek aan hygiëne-artikelen, medicijnen en medische hulpmiddelen.

Verpleegster en domineesvrouw Gina heeft in haar werk dagelijks te kampen met de schaarste aan medische middelen. Ze ontvangt medische hulppakketten van de SEZ. Bij het uitdelen vertelt ze over het Evangelie en kan ze soms geestelijke vragen beantwoorden.

Gina vertelt dat de medische hulp heel veel betekent in Cuba: ‘Als iemand in een uitzichtloze situatie de medicijnen ontvangt die hij nodig heeft... U zou de sprankeling moeten zien in de ogen van de ontvangers van deze hulp!’

Niet alleen Gina ontvangt medische hulppakketten van de SEZ. Ook andere christelijke medici in Cuba ontvangen grote pakketten vol medicijnen en hulpmiddelen. Eén pakket kost € 100, inclusief verzending naar Cuba.

Daarnaast stuurt de SEZ ook kleinere pakketjes met basismedicatie en hygiëne-artikelen naar predikanten, verspreid over heel Cuba. Zij gebruiken dit in hun gezin, in de kerk en ook voor buitenkerkelijken. Daarbij
kunnen zij vaak iets delen vanuit de Bijbel. De kleine pakketten kosten € 40, inclusief verzending.


Steun project als particulier

Steun project als bedrijf

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st