In Cuba en Spanje is goed Bijbels onderwijs nodig. Helpt u mee? Steun een van de projecten: Bijbel- en lectuurverspreiding, steun aan theologische scholen, Bijbelcursussen en diaconale hulp.

Actueel

Onze roeping

Vanuit de Bijbel
“Gaat dan henen, onderwijst al de volken.” De Heere wil dat het
evangelie verkondigd wordt aan alle volken. Aan deze roeping
willen wij in ons werk gehoor geven.

Vanuit de schatten van de Reformatie
Nederland kent een rijke reformatorische traditie. Wij erfden van
onze voorouders een schat aan Bijbelgetrouwe boeken. Ook
mogen wij putten uit de rijke puriteinse traditie. Deze rijkdom
willen wij graag delen met onze Spaanstalige naaste.
Vanuit Spanje
Onder de rooms-katholieke dictator Franco werden protestanten
in Spanje verdrukt. Dit vormde voor prof. G. Wisse en de andere
oprichters van de SEZ de aanleiding om protestanten in Spanje te
gaan ondersteunen. Het werk in Spanje mag nog steeds doorgaan.

Vanuit Cuba
Buiten ons om kwamen de eerste boeken van de SEZ op Cuba
terecht. Lezers vonden onze contactgegevens en vroegen om meer.
Die eerste brieven waren slechts het begin. Nog steeds hongert het
Cubaanse volk naar meer kennis van de Bijbelse leer en praktijk.
Hier ligt een roeping voor de SEZ en haar achterban.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st