Brief uit Cuba

Deze mooie, dankbare brief ontvingen wij van een Cubaanse predikant. Uiteraard geldt de dank, na de Heere, voor ieder die het werk van de SEZ steunt.

Geachte broeders in Jezus Christus,

Ik heb zojuist uw laatste verzending ontvangen, bestaande uit deel 4 van Lámpara a mis pies es tu Palabra (Uw Woord is een lamp voor mijn voet, ds. P.J. den Admirant) over Hebreeën-Openbaring.

Hartelijk bedankt, beste broeders, voor uw toewijding en vrijgevigheid om me dit boek te geven dat de verklaring van de 27 boeken van het Nieuwe Testament compleet maakt. Zoals ik al eerder heb gezegd hebben we in Cuba geen christelijke boekhandels. Daarom zijn we volledig afhankelijk van de vriendelijkheid van broeders zoals u, die ons helpen in de behoefte aan christelijke studie- en begeleidingsmaterialen te voorzien. Zeker als lekenprediker is het moeilijk om op een andere manier aan lectuur te komen.

Zoals ik al eerder heb gezegd hebben we in Cuba geen christelijke boekhandels

Het doet mij goed om te zien dat Eben-Ezer (Cubaanse naam voor SEZ) een Christocentrische en Bijbelse positie inneemt, iets dat helaas vrij schaars is in onze huidige wereld. Tegenwoordig overheersen religieus relativisme en rationalisme, alsof de Bijbelse boodschap van onze HEERE zomaar volgens menselijke maatstaven kan worden aangepast. Ik verzoek u dringend uw huidige koers te blijven varen, die niet de meest populaire is, maar wel degene die Zijn goedkeuring heeft.

Aan het hele team van Eben-Ezer wil ik al mijn dankbaarheid en erkenning overbrengen. In de liefde van Jezus Christus,

Uw broeder

Help uw Spaanstalige naaste

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st