Bijbels onderwijs bieden in Spaanstalige landen, dat is al meer dan 65 jaar ons werk. Dit doen wij door cursuswerk, pastorale ondersteuning, lectuurhulp en seminariehulp. Al het werk gebeurt vanuit onze reformatorische overtuiging. Op het moment richten we ons vooral op Cuba en Spanje.

Onze Bijbelcursussen gaan bijvoorbeeld over een Bijbelboek of over de Heidelbergse Catechismus. Deze cursussen worden nu gevolgd door ruim 10.000 Cubanen. Cubacoördinator, Jan Haeser, geeft pastorale steun aan 1.450 Cubaanse predikanten en theologiestudenten en verstuurt jaarlijks 2000 theologische boeken naar dit communistische land. Steeds meer kunnen we ook boeken digitaal aanbieden en binnenkort start de druk van boeken op Cuba zelf. Daarnaast verzorgt onze stichting reformatorisch onderwijs op theologische scholen in Spanje en Cuba. In het onderwijs speelt ds. Coster een grote rol. 

Heeft dit werk ook uw hart? Meer over de SEZ leest u op de website. Giften zijn van harte welkom.

Heeft u vragen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.