Bijbelcursussen

De SEZ gebruikt schriftelijke Bijbelcursussen om belangstellenden in Spaanstalige landen eenvoudig onderwijs te geven in de leer van de Bijbel. De cursussen gaan o.a. over verschillende Bijbelboeken.

Inhoud
Veel cursussen zijn erop gericht de cursist te leren Bijbellezen. Het Cubaanse onderwijs is sterk gericht op feitenkennis. Het toepassen van kennis is een kunst die velen niet verstaan. Andere cursussen hebben als doel kennis van de reformatorische leer over te dragen.

Vorm
De cursussen bestaan uit papieren boekjes, zwart-wit gedrukt en in A5-formaat. De eenvoudige boekjes zijn gevuld met de leerstof. In het hart van elk boekje bevindt zich een uitscheurbaar vragenformulier dat de cursisten kunnen invullen en opsturen.

Verspreiding
De boekjes worden verspreid vanuit onze twee distributiepunten op Cuba. Medewerkers van de distributiecentra corrigeren de gemaakte cursussen. Heeft een cursist de cursus succesvol doorlopen, dan ontvangt hij of zij een diploma. Veel cursisten volgen meerdere cursussen na elkaar. In de distributiecentra worden ook eenvoudige boekjes van auteurs als Ryle gedrukt in dezelfde stijl als de cursusboekjes. Deze zijn geliefd onder de cursisten.

Doelgroep
Onze cursisten komen uit alle lagen van de bevolking. Van huisvrouw tot arts. Van predikant tot buitenkerkelijke. Nieuwe cursisten leren ons vaak kennen door mond-tot-mondreclame.

Weet u het?
(Voorbeeldvraag)
Vraag: Bewijs vanuit de Bijbel dat de Heilige Geest een Persoon is en niet slechts een kracht of een invloed.
Antwoord: Hij heeft persoonseigenschappen zoals intelligentie, een wil en emoties; Romeinen 8:16, Johannes 14:26 en Romeinen 8:26.

Beschikbare cursussen

Leerstellingen van het christelijk geloof, met 10 lessen.
Wat is de Bijbel? Met 9 lessen.
Het Evangelie volgens Johannes, 17 lessen.
Brief aan de Romeinen: 14 lessen.
Jezus Christus en Zijn werk: met 8 lessen.
Handelingen die troost bieden, met 25 lessen.
Theologie van de Psalmen: één boek.
Bijbelse verhalen: met 16 lessen.
Theologie van de Heilige Geest, met 12 lessen.
Kleine profeten: met 18 lessen. Over het algemeen bestaat elke les uit een brochure.

https://www.youtube.com/watch?v=PzKhTrpmJjI
https://www.youtube.com/watch?v=0NdwMXJ0zKI

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st