Bijbelcursussen

De SEZ gebruikt schriftelijke Bijbelcursussen om belangstellenden in Spaanstalige landen eenvoudig onderwijs te geven in de leer van de Bijbel. De cursussen gaan o.a. over verschillende Bijbelboeken en de Heidelbergse Catechismus.

Inhoud
Veel cursussen zijn erop gericht de cursist te leren Bijbellezen. Het Cubaanse onderwijs is sterk gericht op feitenkennis. Het toepassen van kennis is een kunst die velen niet verstaan. Andere cursussen hebben als doel kennis van de reformatorische leer over te dragen.

Vorm
De cursussen bestaan uit papieren boekjes, zwart-wit gedrukt en in A5-formaat. De eenvoudige boekjes zijn gevuld met de leerstof. In het hart van elk boekje bevindt zich een uitscheurbaar vragenformulier dat de cursisten kunnen invullen en opsturen.

Verspreiding
De boekjes worden verspreid vanuit onze twee distributiepunten op Cuba. Medewerkers van de distributiecentra corrigeren de gemaakte cursussen. Heeft een cursist de cursus succesvol doorlopen, dan ontvangt hij of zij een diploma. Veel cursisten volgen meerdere cursussen na elkaar. In de distributiecentra worden ook eenvoudige boekjes van auteurs als Ryle gedrukt in dezelfde stijl als de cursusboekjes. Deze zijn geliefd onder de cursisten.

Doelgroep
Onze cursisten komen uit alle lagen van de bevolking. Van huisvrouw tot arts. Van predikant tot buitenkerkelijke. Op het moment volgen ca. 10.000 Cubanen een Bijbelcursus. Nieuwe cursisten leren ons vaak kennen door mond-tot-mondreclame.

Beschikbare cursussen

Vreugdenhil Bijbelse Geschiedenissen - cursus Oude Testament 4 boeken met vragenboekje

Vreugdenhil Bijbelse Geschiedenissen - cursus Nieuwe Testament 16 brochures met vragenlijsten

┬┐Wat is de Bijbel? 9 lessen

De leer van het christelijk geloof 10 lessen

Christus en Zijn werk (Marcus-evangelie) 5 lesboeken

Het Evangelie naar Johannes 17 lessen

Romeinen 14 lessen

Het Troostboek (Over de Heidelbergse Catechismus) 5 lesboeken

De Psalmen 27 lessen

De Institutie van Joh. Calvijn 2 lesboekjes

Steun ons werk met een gift

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 273
3371 AG Hardinxveld-Giessendam
06 - 28298697
info@sez.st