Ds. Fleites uit Cuba vertelt

Nood
‘Er is op ons eiland weinig studiemateriaal. Er zijn bijna geen theologische boeken te koop. We kunnen boeken ook niet betalen. Zonder Bijbelverklaringen mis ik het onderwijs van theologen uit de kerkgeschiedenis. Daardoor maak ik sneller leerstellige fouten. Ik zou graag Bijbelverklaringen willen hebben van alle Bijbelboeken. Bijbelverklaringen van gereformeerde theologen.’

Cubacoördinator
Ds. Fleites deelt zijn nood met Elbert Verboom, Cubacoördinator van de SEZ. Na enkele maanden ontvangt hij een deel van een Bijbelverklaring. Hij stuurt een ontvangstbericht. Vol dankbaarheid.
Ds. Fleites is niet de enige Cubaanse predikant met deze nood. De SEZ heeft contact met honderden predikanten uit Cuba. Ze vragen vaak om een verklaring van één Bijbelboek. Het Bijbelboek waar ze binnenkort over willen preken. Elbert Verboom stuurt het gevraagde boek op.

Bijbelverklaringen
We verzenden hooguit twee boeken tegelijk. Het verzenden van grotere pakketten naar Cuba is niet mogelijk.
De SEZ verspreidt Bijbelverklaringen van:
Luther
Calvijn
Henry
Hendriksen & Kistemaker
Hodge
Ryle
Bruce
Lloyd Jones
Spurgeon
Serie O.T. Uitgeverij Andamio

Gebruik bij preekvoorbereiding
Ds. Fleites gebruikt de Bijbelverklaringen bij de voorbereiding van zijn preken:
‘Eerst bestudeer ik de tekst op zichzelf. Dan de tekst in zijn context:
de hoofdstukken ervoor en erna;
het hele Bijbelboek;
de hele Bijbel.
Daarna gebruik ik Bijbelverklaringen om mijn uitleg te bevestigen. Past mijn preekschets bij de leer van historische theologen?’

Nuttig
De Bijbelverklaringen helpen ds. Fleites: ‘Ik begrijp de Bijbel nu beter. Ik raak meer gehecht aan de Bijbel.
Mijn gemeente groeit in kennis van de waarheid. En daardoor ook in een christelijke levenswandel.’

Boodschap voor u
Dit wil ds. Fleites graag tegen u zeggen: ‘Moge u trouw blijven aan de Heere en aan de waarheid van de Schrift. En moge u dit voortreffelijke werk blijven steunen.’

Maak uw gift voor de Najaarsactie over op NL65 RABO 0301 9573 63  t.n.v. Spaanse Evangelische Zending o.v.v. Najaarsactie of via het betaalformulier op onze website.

Geeft u een Bijbelverklaring aan een predikant?

Meer over Najaarsactie

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st