• home
  • Najaarsactie2021

Najaarsactie 2021: Geen Bijbels te koop in Cuba! Geef Cubanen een Bijbel.

Theologiestudent Yosnier uit Cuba vertelt: ‘In Cuba is het heel moeilijk om aan een Bijbel te komen. Er bestaan geen christelijke boekwinkels. Die zijn verboden.’

De SEZ verspreidt Bijbels:
  • Reina Valera '60 (complete Bijbel: inkoop + verzending): € 40,-
  • Revisie GBS (NT, Psalmen en Spreuken: alleen verzending): € 9,-
  • Studiebijbel (inkoop + verzending): € 60,-
  • Deeltje kinderbijbel Vreugdenhil (alleen verzending): € 3,-

Yosnier: ‘Lezend vanaf Genesis tot en met Openbaring zien we dat God een rechtvaardig God is, Die toornt over de zonden. Maar we zien ook dat God een God is van liefde. Al voor de grondlegging van deze wereld had God een middel uitgedacht waardoor ik, maar ook allen die Hem aannemen, zalig kunnen worden.' Lees meer.

Geef nu een Bijbel aan iemand in Cuba! Maak uw gift over op NL65 RABO 0301 9573 63 t.n.v. SEZ o.v.v. Najaarsactie of via het betaalformulier op deze website.

Ik geef een Bijbel

Wat betekent de Bijbel voor sra. Bermúdez?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st