• home
  • Een pakketje naar Cuba!

Een pakketje naar Cuba!

Inleiding 


In deze les krijgen de leerlingen te maken met de moeilijkheden die Cubanen tegenkomen bij het ontvangen van een pakketje. Voor ons is het heel gewoon om een pakketje te bestellen en te ontvangen. In Cuba is dit helemaal niet vanzelfsprekend.  
Als leerkracht leest u eerst de introductie voor aan de leerlingen. Vervolgens heeft u hier een kort gesprek over met de leerlingen.  
De leerlingen krijgen een lege kaart, zie bijlage 1, waar Cuba op staat. Zij omcirkelen eerst het land waarvan zij denken dat het Cuba is. Vervolgens zoeken de leerlingen in de atlas op waar Cuba ligt.  
Nadat de leerlingen weten waar Cuba ligt, bespreekt u met de leerlingen a.d.h.v. de PowerPoint, zie bijlage 3, de overeenkomsten en verschillen van de handel tussen Cuba en Nederland. Welke invloed heeft dit op een hulporganisatie?   
Daarna gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag met een spel, zie bijlage 4. Het is een ganzenbord waarin de leerlingen een pakketje naar Cuba moeten versturen. Onderweg komen zij allerlei mogelijke strubbelingen tegen, die een hulporganisatie zelf ook tegen kan komen bij het versturen van pakketten naar Cuba.  
In de afsluiting van de les wordt besproken welke strubbelingen de leerlingen tegen zijn gekomen in het spel. Een eventuele klaaropdracht vindt u in bijlage 2.  

Lesdoelen/ Vak  


Kerndoel 47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Kerndoel 50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Doelstellingen  


  • De leerlingen kunnen aan het einde van de les aangeven waar Cuba op de wereldkaart ligt en waarom dit veel handelsmogelijkheden met zich mee zou kunnen brengen.
  • De leerlingen ontdekken in deze les dat het in Cuba niet vanzelfsprekend is om een pakketje te ontvangen.  
  • De leerlingen kunnen aan het einde van de les hun eigen mening vormen over de verschillen van het ontvangen van pakketjes.  

Doelgroep


Deze les is bedoeld voor groep 7/8, met uitbreidingstips voor één groep eronder. 

Duur van de les 


Deze les duurt 45 minuten.

Tijdsplanning 


Introductie:
5 minuten
Inleiding:
    
10 minuten 
Kern:
 
25 minuten 
Afsluiting:
 
5 minuten 

Benodigdheden 


Inleiding


Atlassen (1 atlas per 2 leerlingen)
Voor elke leerling een blanco landkaart van Amerika, zie bijlage 1.
Post-it voor elke leerling

 


Kern


Per groepje een print (A3) van het spel, zie bijlage 4.
Dobbelstenen en pionnen voor bij het spel

 


Klaar-opdracht


Laptop per leerling/tweetal
Uitleg voor de leerling (zie bijlage 2)

Vraag les aan

Naar lessenoverzicht

Benieuwd naar andere lessen?

Wilt u deze les gebruiken?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st