Waarom Najaarsactie voor Bijbels?

Geen Bijbels te koop


Theologiestudent Yosnier López uit Cuba vertelt:
In Cuba is het heel moeilijk om aan een Bijbel te komen. Veel mensen die tot bekering zijn gekomen en zelf in het Woord willen lezen, stuiten op deze moeilijkheid.’

‘Voor ons in Cuba is het absoluut onmogelijk om een boekwinkel binnen te stappen en een Bijbel te kopen. Er bestaan geen christelijke boekwinkels. Die zijn verboden.

Een Bijbel voor zoekers


‘Ik geloof dat het de wil van onze Heere is dat iedereen die Hem zoekt, ook een Bijbel heeft. In de Bijbel heeft Hij Zich immers geopenbaard. En dáár leert Hij ons hoe wij onze Schepper kunnen dienen en loven op de manier die Hem behaagt.'

Studiebijbels


Een studiebijbel is nog het allermoeilijkst te krijgen. Binnen de Cubaanse kerken is een grote groep predikanten en theologiestudenten die geen studiebijbel kunnen raadplegen voor de voorbereiding van hun zondagse preken of voor persoonlijke Bijbelstudie.’

Slijtage


Bijbels slijten snel in Cuba, door het tropische klimaat. Zeker als er veel in gelezen wordt. Predikanten zijn dan ook blij als er een nieuwe Bijbel uit Nederland aankomt. Een predikant schreef ons: ‘Bedankt voor de Bijbel, de mijne was aan vervanging toe.’

Op reis


Er is constant behoefte aan Bijbels in Cuba. Daarom stuurt de SEZ regelmatig Bijbels op naar Cuba. Elbert Verboom, Cubacoördinator SEZ: ‘Als we een reis naar Cuba maken, nemen we nooit Spaanstalige Bijbels mee terug naar Nederland. We laten ze allemaal achter in Cuba.’

Kinderbijbels


Naast (studie)Bijbels zijn ook kinderbijbels in Cuba erg belangrijk, omdat er geen christelijk onderwijs mogelijk is. Het onderwijzen van kinderen in de christelijke leer komt helemaal op de ouders en de kerk aan.

Aanbod SEZ


De SEZ verspreidt Bijbels:
Reina Valera '60 (complete Bijbel: inkoop + verzending): € 40,-
Revisie GBS (NT, Psalmen en Spreuken: alleen verzending): € 9,-
Studiebijbel (inkoop + verzending): € 60,-
Deeltje kinderbijbel Vreugdenhil (alleen verzending): € 3,-

Rode draad


De Bijbel betekent veel voor Yosnier López: ‘In de Bijbel ontdek ik Gods wil voor mijn leven en mijn ambt; hoe ik me moet gedragen in mijn gezin, met mijn vrienden en in de maatschappij.

Lezend vanaf Genesis tot en met Openbaring zien we dat God een rechtvaardig God is, Die toornt over de zonden. Maar we zien ook dat God een God is van liefde.

Al voor de grondlegging van deze wereld had God een middel uitgedacht waardoor ik, maar ook allen die Hem aannemen, zalig kunnen worden.

Dat middel is Jezus Christus. Jezus Christus is het middelpunt van de Schrift. Jezus Christus is de rode draad in de openbaring van God. Ongetwijfeld, het Woord leidt mij van stap tot stap, elke dag opnieuw.’

Beroep op christenen in Holland


‘Ik doe een beroep op de christenen in Holland. Een beroep op hun vrijgevigheid. En ik bid God dat Hij in uw harten de begeerte wil wekken om bij te dragen aan deze actie, zodat er veel Bijbels in handen komen van alle kerkgangers: ook van voorgangers en theologiestudenten. En bovendien in de handen van veel kinderen. Allemaal mensen die zelf geen Bijbel hebben. Het is mijn bede dat de Heilige Geest veel harten zal neigen om ruim te geven.

God zegene u rijkelijk!’

Ik geef een Bijbel

Ik geef een Bijbel

Ik wil meer weten

Wat betekent de Bijbel voor sra. Bermúdez?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st