• home
  • Actueel
  • Vrijwilliger Pim Slingerland organiseert kerstpakketactie

Vrijwilliger Pim Slingerland organiseert kerstpakketactie

Naam: Pim Slingerland
Gezinssamenstelling: 35 jaar getrouwd met Arjanne, 5 kinderen en 6 kleinkinderen
Woonplaats: Moerkapelle
Beroep: Bloemenhandelaar
Taak bij SEZ: Voorlichter en fondsenwerver

Hoe en waarom werd u vrijwilliger bij de SEZ?
De SEZ zocht een voorlichter via een vacature in het RD. Ik had eerder vrijwilligerswerk gedaan bij de VBOK. Dit was toen juist afgerond en de advertentie sprak mij aan. Na het schrijven van een brief werd ik uitgenodigd door Jan Haeser en kreeg ik een benoeming bij “onze” SEZ.

Wat spreekt u aan in het werk van de SEZ?
Het werk gebeurt in gebieden waar de kennis van God en Zijn Woord nog zeer gering is. Ook het interkerkelijke aspect waardeer ik zeer, de SEZ is een gedreven club mensen, en… er blijft bij de SEZ niets aan de “strijkstok” hangen. De overhead is miniem en het overgrote deel van de ontvangen gelden gaat naar dat ene doel: de verbreiding van Gods Woord.

Kunt u wat meer vertellen over de commissie fondsenwerving ondernemers?
De SEZ heeft altijd meer fondsen geworven onder particulieren dan onder ondernemers. We zijn op zoek gegaan naar een manier om structureel inkomsten te werven, ook onder ondernemers. Onze commissie bestaat sinds de start in 2019 uit Peter Langerak (Langerak en de Jong), Johan Weerheim (Gerberakwekerij De Zuidplas) en SEZ-medewerkster Margreet de Vree.

Voor de coronacrisis organiseerden we een diner voor ondernemers. Dit werd goed bezocht. Mede door de inzet van de andere commissieleden had het diner een mooie opbrengst: € 16.282. Helaas hebben we dit niet kunnen herhalen.

Dit jaar zijn we een kerstpakketactie gestart. Dit is mogelijk met hulp van De Bruine Meren in Ermelo. We hopen dat dit jaar uit te rollen en zo structureel jaarlijks gelden te werven.

Welke plannen heeft de commissie nog?
We hebben een leuke “verlanglijst”, maar door de coronacrisis zijn we helaas beperkt in onze mogelijkheden. Als commissie proberen we hier creatief mee om te gaan. We hopen dat de kerstpakketactie dit jaar weer een nieuwe stap is die ten goede komt aan de verspreiding van het evangelie op Cuba.

Als ondernemer bijdragen aan het werk van de SEZ? Mail voor meer info naar: voorlichting@sez.st.

Doel kerstpakketactie: bouw Centro Ebenezer

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st