Vacature Bestuurslid (financieel profiel)

Het bestuur van de stichting Spaanse Evangelische Zending (SEZ) is op zoek naar een:

Bestuurslid met een financieel profieldie beschikt over aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van SEZ.

Functieprofiel


De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten.
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de SEZ berust bij de bureaumanager. Hierop wordt
toezicht gehouden door het bestuur.
Leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van vijf jaar en kunnen worden herbenoemd.

Het bestuur heeft de volgende taken:


Controle op de realisatie van de doelstellingen en de verantwoording daarvan.
Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening).
Goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan.
Goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis.
Vervullen van de werkgeversrol voor de medewerkers.
Adviseren bureamanager.
Vertegenwoordiging van de stichting.

Deze specifieke vacature:


Voor deze vacature is het van belang dat de kandidaat over financiële kennis en een brede financiële ervaring beschikt. De financiële portefeuille is zowel gericht op het zorgvuldig beheer/besteding als op de verwerving van inkomsten.

Over de SEZ


De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) geeft Bijbels onderwijs in Cuba en Spanje. Dit doet de SEZ door verspreiding van boeken, pastorale hulp, lessen op theologische scholen, Bijbelcursussen en diaconale hulp.

Wat biedt de SEZ


De functie is onbezoldigd. Wel is er een onkostenvergoeding.

Procedure


Uw sollicitatie kunt u sturen naar secretaris dhr. A. Lassche, secretaris@sez.st. Voor meer informatie over deze bestuursvacature kunt u contact opnemen met de penningmeester, dhr. B. Verweij, 06-22793491.
Uw reactie, voorzien van een motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 18 juni 2022 tegemoet.

Waar staat en gaat de SEZ voor?

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st