Gebrek aan het Woord van God

Maribel is de vrouw van onze Cubaanse werker ds. Juan Carlos Samón. Zij helpt hem op het distributiecentrum van de SEZ in Baracoa (Oost-Cuba). Ze vertelt u meer over de beschikbaarheid van Bijbels in Cuba.

Hallo,

Een hartelijke groet van een zuster uit de stad Baracoa in Cuba. Mijn naam is Maribel Matos. Ik ben lid van de Reformatorische Kerk in Baracoa.

Mijn groet aan u heb ik genomen uit het Bijbelboek Psalmen, Psalm 119:105:
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.

Beste vrienden in Holland, het Cubaanse volk heeft aan veel dingen gebrek. Maar boven alles aan het Woord van God. We hebben Bijbels nodig voor onze mensen.

Wij danken alle broeders/zusters en vrienden in Nederland voor de hulp die zij ons kunnen verlenen bij de aanschaf van Bijbels en Nieuwe Testamenten voor Cuba.

God zegene u.

https://www.youtube.com/watch?v=513zJDSQbv8

Ik geef een Bijbel

Ik wil meer weten

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st