Brief uit Cuba: Terug bij het Woord

Geliefde broeders,

Ik heb zojuist de meditaties over het evangelie van Markus van J.C. Ryle ontvangen. Wij zijn hier erg gelukkig mee voor mijn gemeente en in het bijzonder voor mij persoonlijk. Wij zijn een Pinksterkerk en maken momenteel een omslag in onze theologie, door de genade van de Heere en tot Zijn eer. Ik omhels persoonlijk de leer van de genade en heb voorzichtig het thema besproken met de leiders en met sommige leden met wie ik een goede band heb. De Heere heeft ons geleid en het resultaat is erg positief geweest. We zullen niet lang meer wachten met het nemen van beslissingen over leiderschap en een herstructurering van het denken over kerkzijn.

Waarom vertel ik u dit? Om u te laten weten dat u erg belangrijk bent en een bijdrage levert aan deze opwekking (de ware opwekking is als de kerk terugkomt bij het Woord). Uw bijdrage door middel van de lectuurverspreiding is erg nuttig: het kan ons helpen om te gaan met ecclesiologie, sotereologie, discipelschap en leiderschap.

Cubaanse broeders hebben grote behoefte aan goede literatuur. Deze literatuur is een middel geweest waardoor God Zijn doel bereikt om Zijn Koninkrijk uit te breiden op dit eiland, dat zoveel behoefte heeft aan ware kennis van de levende God. Ik bid dat de Heere blijft voorzien en dat u kunt blijven helpen, zeker nu onze gemeente zo hongerig is naar de kennis van de Heere.

Dat de Heere u rijkelijk zegene.

De ontvangst van onze boeken...

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st