Brief uit Cuba: Gebed om bescherming

We geven de dank van deze Cubaanse pastor graag door aan onze donateurs. Bovenal past ons dankbaarheid aan de Heere, omdat Hij geeft dat de boekenverspreiding ook in deze tijd doorgaat.

Beste broeder,

Ontvang een hartelijke groet in de liefde van Jezus Christus.

Vandaag, 28 mei, ontving ik het commentaar op het evangelie volgens Lukas van William Hendriksen. Dank u, broeder, voor de bediening van de Spaanse Evangelische Zending. Uw werk is een grote zegen voor de Cubaanse voorgangers.

Als u op een dag naar Cuba komt, weet dan dat u welkom bent in ons huis en onze kerk. Ik hoop dat we u persoonlijk kunnen ontmoeten.

Te midden van deze pandemie bidden we de Soeverein om ons te beschermen, net zoals Hij voor Zijn volk zorgde tijdens de plagen in Egypte.

Zegeningen. Uw broeder en mededienaar in de bediening van het Woord.

Pastor Fernandez

Deze boeken verzond de SEZ in mei naar Cuba

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st