Boeken verzonden mei 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Predikanten en theologiestudenten in het land hebben honger naar meer kennis van de Bijbel. Daarom stuurt de SEZ wekelijks kleine boekenpakketjes (met een of twee boeken) naar Cuba. We houden contact met de ontvangers. Zo weten we welke onderwerpen hen bezighouden en horen we of de boeken aankomen. Ook enkele seminaries in Cuba ontvangen lectuur van de SEZ. Nu en dan verstrekken we boeken aan Spaanstaligen buiten Cuba.

Helaas werkt de post in Cuba nu niet overal even goed door de coronacrisis. We maken wel pakketjes klaar. We kunnen ze alleen niet allemaal direct verzenden.

Deze boeken hebben wij verzonden of klaargezet voor verzending in mei.

‘Dank u, broeders, voor uw hulp. Uw werk helpt ons enorm. Het is een prioriteit voor een predikant van het Evangelie om toegang te krijgen tot goede christelijke lectuur. Daarmee kan hij zich gedegen voorbereiden
voor de grote verantwoordelijkheid die de Heere hem geeft.’  pastor Pérez, Cuba
 


Cuba
USB-sticks
2x USB-stick bevat ruim 3.000 digitale boeken en artikelen
Admirant, P.J. den
8x Een lamp voor mijn voet
Berkhof, L.
1x Inleiding in de systematische theologie
Berkhof, L.
3x Beknopte Bijbelse hermeneutiek
B&H Español
1x Bijbelse grafieken-, kaarten- en tijdlijnenboek
Boekestein, W.
1x Het verhaal van Guido de Brès
Calvijn, J.
1x Commentaar op Hebreeën
Calvijn, J.
1x Institutie deel 1
Calvijn, J.
1x Institutie deel 2
Carr, S.
1x Biografie voor jongeren. Johannes Calvijn.
Hofman, H.
4x Verklaring Heidelbergse Catechismus
Jackman, D.
1x Commentaar op Jozua
Kevan, E.
1x Ik wil de Bijbel begrijpen
Kistemaker, S.J.
1x Commentaar op 1 Korinthe
Luther, M.
1x Commentaar op Romeinen
MacArthur, J.
1x Studiebijbel  
Orr, J.
1x De ontwikkeling van het dogma  
Palmer, E.H.
1x Belangrijke leerstellingen
Pond, C.
1x De schoonheid van Jezus
Reina Valera 60
8x Bijbel
Revista Cristiana
4x El Heraldo (christelijk tijdschrift)
Ryle, J.C.
1x De grote scheiding
Ryle, J.C.
19x Bent u ziek?
Ryle, J.C.
1x Meditaties over Johannes
Ryle, J.C.
1x Meditaties over Lukas
Ryle, J.C.
1x Bent u gelukkig? / Slechts één Weg tot behoud
Septuaginta
1x Griekse Bijbel OT
Thompson, F.C.
1x Studiebijbel
Unger, M.F.
1x Nieuw Bijbels handboek
Vreugdenhil, Joh.
10x De Bijbelse Geschiedenis verteld aan onze kinderen

Libros

¿Le gustaría leer libros sobre la Biblia y la doctrina reformada?

Ver los libros

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st