Boeken verzonden juli 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Predikanten en theologiestudenten in het land hebben honger naar meer kennis van de Bijbel. Daarom stuurt de SEZ wekelijks kleine boekenpakketjes (met een of twee boeken) naar Cuba. We houden contact met de ontvangers. Zo weten we welke onderwerpen hen bezighouden en horen we of de boeken aankomen. Ook enkele seminaries in Cuba ontvangen lectuur van de SEZ. Nu en dan verstrekken we boeken aan Spaanstaligen buiten Cuba.

Helaas komen vanwege de coronacrisis nog steeds veel boeken niet aan.

Deze boeken hebben wij verzonden of klaargezet voor verzending in juli.

‘Ik schrijf u met grote vreugde, omdat ik zojuist de studiebijbel heb ontvangen die u mij hebt gestuurd. Na acht maanden brachten ze hem eindelijk. Heel erg bedankt voor zo'n waardevol hulpmiddel. God helpe me om hem
goed te gebruiken tot Zijn glorie.’ Pastor Pantoja, Cuba
 

Nederland (Evangelisatiepost)
Muñoz, V.
1x Beslissende momenten
Muñoz, V.
1x Bijbelcursus. De brieven aan de Romeinen
Muñoz, V./Aleman, M.
1x Bijbelcursus. Wat is de Bijbel?
Ryle, J.C.
1x Bent u ziek? - De strijd
Ryle, J.C.
1x Verzoening, de grootste behoefte van de mens
SEZ
1x Bijbelcursus. Christus en Zijn werk
SEZ
1x USB-stick met Bijbelcursussen
Shelton, L.R.
1x De genade van God
Shelton, L.R.
1x De toorn van God / Christus is Heere van alles
Spurgeon, C.H.
1x Ellende en verlossing

Cuba
Bunyan, J.
1x Bidden in de Geest
Bunyan, J.
1x De aangename offerande
Calvijn, J.
1x De predestinatie en de voorzienigheid van God
CLIE
18x Geloofsbelijdenissen van de kerk (Drie Formulieren van Enigheid)
CLIR
1x Kleine Catechismus van Westminster (Vragenboekje)
Edersheim, A.
1x Gebruiken en gewoontes van de Joden in de tijd van Christus
Editorial Peregrino
El Heraldo (tijdschrift) 6x nr. 279, 4x nr. 277
Editorial Peregrino
Nueva Reforma
(tijdschrift) 2x nr. 129
Evans, M.J.
1x Commentaar op 1 en 2 Samuël
Franco, J.S.
1x Introductie in de Bijbelse prediking
Hendriksen, W.
1x Commentaar op Filippenzen
Hendriksen, W.
1x Commentaar op Handelingen
Henry, M.
1x Commentaar op 1 en 2 Samuël (digitaal)
Hodge, Ch.
1x Wat is het presbyterianisme?
Kuyper, A.
1x Lezingen over het Calvinisme
Lammé, N.
1x Godslastering tegen de Heilige Geest
Lammé, N.
1x Reageerbuisbevruchting
Libros Desafío
1x Vragenboekje gebaseerd op Heidelbergse Catechismus
Lloyd-Jones, D.M.
1x Authentiek Christendom deel 2
Lloyd-Jones, D.M.
2x Authentiek Christendom deel 1
Lloyd-Jones, D.M.
2x De Kerk en de laatste dingen
López, A.
1x Wijding van de vrouw
MacCheyne, R.M.
2x Bijbelse boodschappen
Molina, C.
1x O nee, mijn echtgenoot is predikant
Mundo Hispano
1x Commentaar op 1 en 2 Samuel (digitaal)
Packer, J.I.
1x Evangelisatie en de soevereiniteit van God
Piper, J.
1x Laat de naties zich verheugen
Ryle, J.C.
1x Het lezen van de Bijbel
Sendek, E.
1x Inleiding in het Bijbels Grieks
SEZ
4x Bijbelcursus. Wat is de Bijbel?
Shelton, L.R.
1x De genade van God
Shelton, L.R.
1x De toorn van God / Christus is Heere van alles
Sproul, R.C.
1x Je geloof verdedigen
Stott, J.
1x Portret van een prediker
TBS
3x Bijbel
Thompson, F.C.
2x Studiebijbel
Vos, G.
1x Geselecteerde werken
Vreugdenhil, Joh.
3x De Bijbelse Geschiedenis verteld aan onze kinderen
Wood, R.
1x Actiepunten voor verklarende predikers

Boeken verzonden juni 2020

Wilt u ook weten welke boeken wij in juni verzonden?

Lees het hier

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st