Boeken verzonden juni 2020

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Predikanten en theologiestudenten in het land hebben honger naar meer kennis van de Bijbel. Daarom stuurt de SEZ wekelijks kleine boekenpakketjes (met een of twee boeken) naar Cuba. We houden contact met de ontvangers. Zo weten we welke onderwerpen hen bezighouden en horen we of de boeken aankomen. Ook enkele seminaries in Cuba ontvangen lectuur van de SEZ. Nu en dan verstrekken we boeken aan Spaanstaligen buiten Cuba.

De post in Cuba komt door de versoepeling van de corona-maatregelen gelukkig weer op gang.

Deze boeken hebben wij verzonden of klaargezet voor verzending in juni.

Peru
Reina Valera 60
8x Bijbel

Cuba
Admirant, P.J. den
4x Een lamp voor mijn voet deel 4
Admirant, P.J. den
1x Een lamp voor mijn voet deel 3
Bakker, F.
1x Gebedsgestalten
Barret, M.
1x Grammaticaal handboek van de Hebreeuwse Bijbel
Bunyan, J./Goodwin, T.
1x Het gebed
Burt, D.F.
1x Commentaar op Ruth
Calvijn, J.
1x Commentaar op de Romeinen
Calvijn, J.
1x Commentaar op Hebreeën
Calvijn, J.
1x Commentaar op Genesis
Calvijn, J.
3x Institutie
CLIE
1x De Dordtse Leerregels
CLIE
1x Interlineaire Bijbel, Hebreeuws. Historische boeken II en Poëtische boeken
CLIE
1x Geloofsbelijdenissen van de kerk (Drie Formulieren van Enigheid)
Coster, B.
1x Eenheid en verscheidenheid in de kerkgeschiedenis
Dillard, R./Longman, T.
1x Inleiding op het Oude Testament
Edersheim, A.
1x Geïllustreerd commentaar op de Bijbel
Ediciones Bíblicas
1x Dagboekje 2020 La Buena Semilla
Editorial Peregrino
4x Nieuwe Reformatie nr. 129
Editorial Peregrino
3x De bode (nr. 277, nr. 278 en nr. 279)
Hendriksen, W.
1x Commentaar op Lukas
Hofman, H.
2x Verklaring Heidelbergse Catechismus
Lloyd Jones, D.M.
1x Predikers en prediking
MacArthur, J.
2x De pastorale bediening  
Motyer, J.A.
1x Commentaar op Exodus
Muñoz, V.
4x Wat is de Bijbel? Bijbelcursus
Nyenhuis, G.H.
1x Commentaar op de Heidelbergse Catechismus
Reina-Valera 60
12x Bijbel
Reina-Valera 60
1x Bijbel met grote letter
Ryle, J.C.
1x De grote scheiding
Ryle, J.C.
1x De kerk die Christus bouwt
Ryle, J.C.
1x Meditaties over Johannes
Ryle, J.C.
12x Bent u ziek?  
Schipper, H.
2x De Messias
Shelton, L.R.
1x Het Woord van God en de zonde
Shelton, L.R.
1x De bekering en haar vruchten
Shelton, L.R.
1x De genade van God
Spurgeon, C.H.
1x Er is geen ander Evangelie
TBS
6x Bijbel in Hebreeuws Grieks Textus Receptus
Thompson, F.C.
2x Studiebijbel
Vila, S.
1x Bijbels woordenboek

De boeken komen aan...

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st