Boeken verstuurd mei-juni 2022

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land.
 
Deze 271 boeken hebben wij verzonden in mei en juni 2022.

Bakker, F.
4
x
Gebedsgestalten
Barrett, Matthew
1
x
Theologische grondslag van de Reformatie
Benge, J. & G.
1
x
Hinderlaag in Ecuador. Het leven van Jim Elliot.
Benton, John
1
x
Wat is er aan de hand daarbuiten?
Berkhof, Louis
1
x
Principes voor de interpretatie van de Bijbel
Berkhof, Louis
1
x
Systematische theologie
Brakel, Wilhelmus à
1
x
De redelijke godsdienst - deel 1
Bridger, G.
1
x
Verklaring van Obadja, Nahum en Zefanja
Brockhaus, R.
1
x
Jongeren en het huwelijk
Brown, Richard
1
x
Verklaring van Nehemia
Bunyan, J.
1
x
De Christenreis
Burt, David
2
x
Verklaring van Ruth
Calvijn, Johannes
1
x
De Institutie deel 1
Calvijn, Johannes
1
x
De Institutie deel 2
Calvijn, Johannes
1
x
Samenvatting van de Institutie van de christelijke leer
CLC
5
x
Bijbel
CLIE
17
x
Drie Formulieren van Enigheid en Apostolicum, belijdenissen van Nicea en
Athanasius
CLIE
1
x
Bijbel Hebreeuws / Spaans
Coster, Bernard
1
x
Eenheid en verscheidenheid in de kerkgeschiedenis
Evans, M.J.
2
x
Verklaring van 1 en 2 Samuël
Foxe, John
1
x
Het boek der martelaren
Gledhill, Thomas
1
x
Verklaring van Hooglied
Goodwin, Thomas
1
x
Het hart van Christus
Graf, J.
1
x
Jeugd, huwelijk en gezin in het licht van de Bijbel
Grau, José
1
x
Studies over Openbaring
Grudem, Wayne
1
x
Systematische Theologie
Haan, Ditteke den
1
x
Mary Jones en haar Bijbel
Harrison, E.F.
1
x
Theologisch woordenboek
Harrison, E.S.
3
x
Introductie op het Nieuwe Testament
Hendriksen, William
2
x
Verklaring van Lukas
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Johannes
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Efeze
Hendriksen, William
1
x
Meer dan overwinnaars
Henry, Matthew
5
x
Verklaring van Jozua
Henry, Matthew
2
x
Verklaring van Exodus
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Job
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Johannes 1-10
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Johannes 11-21
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Richteren en Ruth
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Genesis
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Ezechiël
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Daniël
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Psalm 90-150
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Hosea
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Habakuk, Zefanja en Haggaï
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen deel 1
Hodge, C.
1
x
Verklaring van 1 Korinthe
Hoekema, Anthony
1
x
De Bijbel en de toekomst
Hofman, Herman
6
x
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Holman
4
x
Bijbel versie Reina Valera 1960
Holman
1
x
Bijbel Reina Valera 1960
Holman
1
x
Bijbel met zeer grote letters
Kistemaker, Simon J.
1
x
Verklaring van 1 Korinthe
Lloyd-Jones, Martyn
1
x
Verklaring van Handelingen 4-5
Lloyd-Jones, Martyn
1
x
Verklaring van Handelingen 6-7
Lloyd-Jones, Martyn
1
x
Ik schaam me niet
Lloyd-Jones, Martyn
1
x

Longman, T. & Dillard, R.B.
2
x
Introductie op het Oude Testament
MacArthur, John
1
x
De pastorale bediening
Mack, Wayne A.
2
x
Je familie, zoals God het wil
Marcel, P. Ch.
1
x
De doop, het sacrament van het genadeverbond
Michelén Sugel
2
x
De meest wonderlijke geschiedenis ooit verteld
Michelén, Sugel
1
x
Woorden aan de vermoeide, preken van verlichting en troost
Motyer, J.A.
2
x
Verklaring van Amos
Motyer, J.A.
1
x
Verklaring van Jesaja
Olst, Peter van
1
x
Mijn Bijbel heeft een rode draad
Olyott, Stuart
1
x
Dienen zoals de Meester
Orr, James, M.A., D.D.
1
x
De ontwikkeling van het dogma
Owen, J.
2
x
Leven door Zijn dood
Owen, J.
1
x
De verleiding
Poythress, Vern Sheridan
2
x
Mannelijk leiderschap in kerk en familie
Prior, David
2
x
Verklaring van Joël, Micha en Habakuk
Ryle, J.C.
2
x
365 dagen met Ryle
Ryle, J.C.
1
x
Het geheim van het christelijk leven
Ryle, J.C.
1
x
De bovenkamer
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Lukas 1-10
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Johannes 13-21
Sanchez, Juan R.
1
x
1 Petrus voor u
Sproul, R.C.
11
x
Studiebijbel van de Reformatie
Sproul, R.C.
1
x
Wat is de gereformeerde theologie?
Spurgeon, Ch.H.
2
x
Hoe moet u de Bijbel lezen?
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Het chequeboek van de bank des geloofs
Spurgeon, Ch.H.
1
x
De ideale bediening. De dominee, zijn persoon en boodschap
Spurgeon, Ch.H.
1
x
Preeknotities
TBS
12
x
Nieuwe Testament in het Grieks
TBS
5
x
Gereviseerde Reina-Valera NT + Psalmen en Spreuken
TBS
1
x
Reina-Valerabijbel oude versie
TBS / GBS
10
x
Bijbel in de grondtalen Textus Receptus
TBS/GBS/Holman
5
x
Bijbel Reina Valera 1960
Thomas, Derek
1
x
God vertrekt, de boodschap van Ezechiël
Thomas, Derek
1
x
We gaan Openbaring bestuderen
Trotter, Larry
1
x
Het geloof dat wij belijden
Vázquez, J.
2
x
Bijbels woordenboek Hebreeuws / Spaans
Vos, Geerhardus
2
x
De theologie van het Oude en Nieuwe Testament.
Vos, Geerhardus
1
x
De Paulinische theologie van het Koninkrijk van God
Vreugdenhil, J.
77
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Watson, Thomas
2
x
De hoofdsom van de geloofsleer
Wilcock, Michael
2
x
Verklaring van Richteren
Wilcock, Michael
1
x
Verklaring van Psalm 1-72
Wilcock, Michael
1
x
Verklaring van Kronieken
Wray, Daniel E.
1
x
De Bijbelse tucht in de kerk
Wray, Daniel E.
1
x
Het belang van de lokale kerk
Wright, Christopher
1
x
Verklaring van Ezechiël

Brief uit Cuba

Veel predikanten laten het ons weten als er een boek aankomt. Door deze brieven weten we wat de boekenverzending betekent.

Lees het hier

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st