Boeken verstuurd aug-sep 2021

In Cuba zijn vrijwel geen christelijke boeken te koop. Daarom stuurt de SEZ wekelijks boekenpakketjes naar predikanten en theologiestudenten in dit land. Ook verspreiden wij nu en dan wat boeken onder Spaanstaligen in andere landen.
 
Deze boeken hebben wij verzonden in augustus en september 2021. De meeste naar Cuba, enkele zijn verspreid in Peru, Colombia en Nederland. 8 Bijbels werden door een Cubaanse predikant aangevraagd om te verspreiden in een gevangenis.

"Hartelijk dank aan jullie voor dit werk en aan hen die de middelen geven om ons tot zegen te zijn. De Heere geve dat uw zending elke dag vruchtbaarder zou mogen zijn." Ds. Yusniel, Cuba


TBS
30
x
Gereviseerde Reina-Valera NT + Psalmen en Spreuken
Vreugdenhil, J.
11
x
Bijbelse geschiedenissen voor de jeugd
Sociedad Bíblica
10
x
Bijbel
Sociedad Bíblica
10
x
Bijbel
Sociedad Bíblica
8
x
Bijbel Reina Valera 1960
Sociedad Bíblica
8
x
Bijbel Reina Valera 1960
Admirant, P.J. den
7
x
Een lamp voor mijn voeten Hebreeën-Openbaring
Stick digitale Bibliotheek
5
x
Via Mario Herrero Andreaswerk voor Perú
Henry, Matthew
4
x
Verklaring van Psalm 42-89
Longman, T. & Dillard, R.B.
4
x
Introductie op het Oude Testament
Calvijn, Johannes
3
x
De Institutie deel 1
Calvijn, Johannes
3
x
De Institutie deel 2
Evans, M.J.
3
x
Verklaring van 1 en 2 Samuel
Harrison, E.S.
3
x
Introductie op het NT
Hendriksen, William
3
x
Verklaring van Galaten
Walker, Andrew T.
3
x
God en het transgenderdebat
Atkinson, D.
2
x
Verklaring van Genesis 1-11
Berkhof, Louis
2
x
Principes voor de Bijbelse interpretatie
Brakel, Th. á
2
x
De redelijke godsdienst
Brown, Richard
2
x
Verklaring van Nehemia
Haan, Ditteke
2
x
Mary Jones en haar Bijbel
Helm, David
2
x
De verklarende prediking
Hendriksen, William
2
x
Verklaring van 2 Korinthe
Henry, Matthew
2
x
Verklaring van Jozua en Ruth
Henry, Matthew
2
x
Verklaring van Psalm 1-41
Henry, Matthew
2
x
Verklaring van Mattheüs deel 1
Kidner, D.
2
x
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen
Lawson, Steven J.
2
x
De geniale exegese van Johannes Calvijn
Olley, J.W.
2
x
Verklaring van 1 Koningen 16:29 - 2 Koningen 25
TBS / GBS
2
x
Nieuwe Testament in het Grieks
Wright, Christopher
2
x
Verklaring van Ezechiël
Admirant, P.J. den
1
x
Een lamp voor mijn voeten 1 Korinthe-Filemon
Atkinson, D. en Kidner, D.
1
x
Verklaring van Spreuken en Prediker
Aubigne, Jean Henry
1
x
Geschiedenis van de Reformatie
Baldwin, J.G.
1
x
Verklaring van Genesis 12-50
Barclay, William
1
x
Verklaring van het Nieuwe Testament
Baxter, R.
1
x
De vernieuwde dominee
Bridger, G.
1
x
Verklaring van Obadja, Nahum en Zefanja
Bruce, F.F.
1
x
Commentaar op Hebreeën
Burt, David
1
x
Verklaring van Ruth
Burt, David
1
x
Verklaring van Esther
Burt, David
1
x
Verklaring van Ezra
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Efeze
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Jona
Calvijn, Johannes
1
x
Verklaring van Hebreeën
CLC
1
x
Bijbel
CLIE
1
x
Bijbel Interliniair Hebreeuws / Spaans
Edersheim, Alfred
1
x
Het leven en de tijd van Jezus de Messias
Gledhill, Thomas
1
x
Verklaring van Hooglied
Grudem, Wayne
1
x
Systematische Theologie
Gresham, J. Machen
1
x
Christelijke visie op de mens
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Johannes
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Openbaring
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van 1 Petrus en Judas
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Kolossenzen en Filemon
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Hebreeën
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Efeze
Hendriksen, William
1
x
Verklaring van Handelingen
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Johannes 1-10
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Psalm 90-150
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Joël, Amos en Obadja
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen deel 1
Henry, Matthew
1
x
Verklaring van Jeremia en Klaagliederen deel 2
Henry, Matthew
1
x
Het genadeverbond
Hodge, C.
1
x
Systematische Theologie
Hofman, Herman
1
x
Preken over de Heidelbergse Catechismus
Holman
1
x
Bijbel versie Reina Valera 1960
Keil, C.F. & Delitzsch, F.J.
1
x
Verklaring van het Hebreeuws van het Oude Testament
Lloyd-Jones, Martin
1
x
Autoriteit. Jezus Christus, de Schrift, de Heilige Geest
Lloyd-Jones, Martin
1
x
Het kruis
Lloyd-Jones, Martin
1
x
Verklaring van Handelingen 1-3
Lloyd-Jones, Martin
1
x
Ik schaam me niet
Luther, Maarten
1
x
De geknechte wil, weerlegging van Erasmus
Martin, Albert N.
1
x
Voorbereid om te preken
Martin, Albert N.
1
x
De prediking in de Heilige Geest
Mcllrath, Geoff
1
x
Waarom Jezus?
Motyer, J.A.
1
x
Verklaring van Amos
Olley, J.W.
1
x
Verklaring van 1 Koningen 1-16
Poythress, Vern Sheridan
1
x
Mannelijk leiderschap in kerk en familie
Prior, David
1
x
Verklaring van Joël, Micha en Habakuk
Robertson, A.T.
1
x
Verklaring van de Griekse tekst van het NT
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Lukas 1-10
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Lukas 11-24
Ryle, J.C.
1
x
Meditaties over Johannes 13-21
Ryle, J.C.
1
x
De heiliging
Ryle, J.C.
1
x
Zekerheid van de zaligheid
Ryle, J.C.
1
x
Praktisch Christendom
Ryle, J.C.
1
x
Nieuw leven
Ryle, J.C.
1
x
Wandelend met God
Ryle, J.C.
1
x
De zekerheid van de zaligheid
Ryle, J.C.
1
x
Waarschuwingen aan kerken
Duvall, J. & Hays, J.
1
x
Hermeneutiek, het Woord van God begrijpen
Steele, Richard
1
x
De plichten van mannen en vrouwen
Stott, John R.W.
1
x
Het Christelijk geloof en actuele uitdagingen
Thompson, F.C.
1
x
Studiebijbel
Tidball, Derek
1
x
Verklaring van Leviticus
Wallace, Ronald S.
1
x
Verklaring van Daniël
Watson, Thomas
1
x
De tien geboden
Webb, Barry
1
x
Verklaring van Zacharia
Wilcock, Michael
1
x
Verklaring van Kronieken

De ontvangst van onze boeken...

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st