Boek Centraal: De rijke en Lazarus

Auteur: A. Stam, oud-bestuurslid

Een of twee exemplaren van dit boekje over de rijke man en Lazarus passen meestal nog wel in de pakketten met grote werken die wij naar Cuba sturen. En zo’n dun boekje leen je ook makkelijk uit. Dat gebeurt dan ook vaak in Cuba.

”El rico y Lázaro”. Auteur: Brownlow North. Uitgever: El Estandarte de la Verdad, Spanje.

Brownlow North
De evangelist North (1810-1875) was een Engelsman uit een aristocratisch, anglicaans geslacht. Hij leidde jarenlang een leven van jagen, vissen, feesten en reizen. Totdat God hem eind 1854 met kracht tot bekering bracht. In een meditatie over Ex. 12:2 schrijft North daarover: ‘Door te spreken LEEF! tot een man die meer dan veertig jaar dood was geweest, bewees Christus dat voor Hem niets te moeilijk is.’ ’Vraag God of Hij om Christus’ wil u wil helpen om vanaf heden in Jezus te geloven en Hem te volgen. En wie weet of de Heere, Die zeer goed is en voor Wie niets onmogelijk is, u en mij niet zal vergoeden de jaren die de sprinkhanen en de kruidwormen hebben afgegeten (zie Joël 2:25).’

North was een intelligent man. Hij had ook ooit nog een theologische graad behaald. Daarom kon hij spoedig na zijn bekering al benoemd worden tot hulpprediker en rondreizend evangelist door de Free Church of Scotland.

Duizenden hoorders
Brownlow North raakte weldra bekend als een diepernstig voorganger en een begaafd spreker. In de grote Britse steden trok hij avond aan avond duizenden hoorders. Toen in het opwekkingsjaar 1859 de Geest overvloedig werkte, was het opnieuw North op wie zijn kerk een beroep deed om in Noord-Ierland te gaan preken. Ook hier weer duizenden hoorders, bij samenkomsten die vaak in de openlucht werden gehouden. Tijdens die opwekking werden de negen preken uit het boekje over de rijke man en Lazarus geboren en uitgesproken. En ze werden tot grote zegen gesteld.

Kenmerkend
De preken vallen op door het sterke Schriftbewijs. Maar ook door hun toegankelijke en directe betoogtrant. Constant doet North een beroep op het geweten van zijn hoorders. In schrille kleuren schildert hij de verschrikkingen van de eeuwige rampzaligheid. Maar hij laat ook geen gelegenheid onbenut om zijn hoorders te wijzen op de gewilligheid van God om mensen tot de zaligheid door Christus te brengen. Hij vat het ergens samen: ‘In de hel is geen plaats voor hoop; op aarde is er voor niemand reden tot wanhoop.’

Vertalingen
Het boek van North werd in veel talen vertaald, ook in het Nederlands (uitg. Pieters, Oostburg, begin jaren ’60). Voor de Spaanse vertaling heeft de SEZ enkele keren afnamesteun gegarandeerd, zodat de uitgever een herdruk aandurfde.

Brief uit Cuba

Veel predikanten laten het ons weten als er een boek aankomt. Door deze brieven weten we wat de boekenverzending betekent.

Lees het hier

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st