Bijbel kopen niet mogelijk

Rosy (Rosaidis) werkt al jaren op het distributiecentrum van de SEZ in Baracoa (Oost-Cuba). Ze helpt ds. Juan Carlos Samón bij het distribueren en corrigeren van de schriftelijke Bijbelcursussen. Ze vertelt u meer over de beschikbaarheid van Bijbels in Cuba.

Hallo, mijn naam is Rosy.

Ik groet u met de woorden van Hebreeën 4:12. Daar lezen we:

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Mijn volk komt tekort, omdat het het Woord van God moet kennen en naleven. Het is in Cuba al lange tijd niet mogelijk om zelf een Bijbel te kopen.

We doen daarom opnieuw een beroep op de Nederlandse christenen om ons te helpen. Het is immers een doel waar we samen achter staan. Mijn volk heeft dringend behoefte aan het Woord van God. En… aan gehoorzaamheid aan dat Woord.

Dankuwel!

https://www.youtube.com/watch?v=IB653e4jl0k

Ik geef een Bijbel

Ik wil meer weten

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st