Bedankt voor uw steun in 2019!

Namens 1.400 predikanten en theologiestudenten en 29.000 Bijbelcursisten in Cuba, namens studenten aan verschillende theologische faculteiten in Spanje en namens Cubanen die voedsel ontvangen dat wordt verbouwd op onze finca's zeggen wij u hartelijk dank voor uw steun en medeleven in 2019.

Bovenal gaat onze dank aan het eind van dit jaar uit naar de Heere. Het zendingswerk is Zijn eigen werk dat voortkomt uit Zijn welbehagen en waarvoor Hij Zijn eigen Zoon naar deze aarde zond. We wensen en bidden dat dit wonder waarde krijgt voor zondaren in Cuba, Spanje en Nederland.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar en hopen dat u ook in 2020 ons werk blijft steunen en met ons meeleven.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st