1 april: Afscheidsdienst familie B. Coster

In 1992 vertrokken Berend en Jacobine Coster met hun gezin naar Spanje met het verlangen en de opdracht om de kerk in dat land te dienen. Nu, dertig jaar later, zijn zij gerepatrieerd en is ds. Berend Coster met pensioen gegaan. In de achterliggende jaren is veel gepasseerd. Broeder Coster werkte als docent en decaan op de theologische opleidingen het IBSTE, het CEEB en het CEIBI. Ook diende hij met zijn vrouw de gemeente in Mataró.

We nodigen u uit om aanwezig te zijn bij de afscheidsbijeenkomst die D.V. zaterdag 1 april 2023 plaatsvindt in de Hervormde kerk in Rouveen, Oude Rijksweg 443. De dienst begint om 15.00 uur.
Voor wie van ver komt is er vooraf gelegenheid om koffie of thee te drinken in het Dienstgebouw, Oude Rijksweg 450.

Na afloop van de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld familie Coster te ontmoeten en de hand te schudden in het Dienstgebouw.

Volg de bijeenkomst live via: https://www.hervormdrouveenstaphorst.nl/

Post voor de familie Coster kunt u sturen naar:
Fam. B. Coster
Esdoornlaan 15
7954 ER  ROUVEEN

Meer over ds. B. Coster

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st