Wonen op Cuba

Inleiding    


Deze aardrijkskundeles gaat over het land Cuba. We gaan vooral kijken naar de kinderen die op Cuba wonen. We gaan samen zoeken naar de verschillen in woonsituaties. We gaan samen bekijken hoe de kinderen in Cuba leven en hoe hun huis eruitziet. Dat vergelijken we met ons eigen huis. We beginnen met het maken van een mindmap. We verzamelen de informatie die we als klas al weten. We gaan op Google Maps kijken waar Cuba precies ligt. Daarna zoomen we verder in. Er wordt een verhaal voorgelezen van een kind uit Cuba. Dat vergelijken we weer met onze eigen situatie. Er worden vragen aan leerlingen gesteld, zodat ze zich bewust worden van de verschillen. De leerkracht vertelt vervolgens wat van de huizen op Cuba. Dit wordt ondersteund door beeldmateriaal. Als laatste gaan de kinderen zelf aan de slag. Ze maken een Cubaans en Nederlands huis op één A4. Zo zie je goed de verschillen.  

Lesdoelen/ Vak    


Het vak aardrijkskunde komt vooral aan de orde.

Kerndoel 47

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Doelstellingen    


Aan het einde van de les weten de leerlingen waar Cuba ligt.

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen de algemene woonsituatie van een kind op Cuba beschrijven.

Aan het einde van de les kunnen de kinderen verschillen benoemen tussen de woonsituatie van zichzelf en van een Cubaans kind. Ook kunnen ze verklaren waarom die verschillen er zijn.  

Aan het einde van de les kunnen de kinderen verwoorden wat ze vinden van de verschillen in de woonsituatie van een kind op Cuba en in Nederland

Aan het einde van de les kunnen de kinderen de verschillen tussen de woonsituatie op Cuba en in Nederland visualiseren door de woningen te tekenen.  

Doelgroep  


Deze les is bedoeld voor groep 4/5

.Duur van de les 


Deze les duurt 60 minuten.

Tijdsplanning   


Introductie: 5 minuten   

Inleiding: 15 minuten   

Kern: 30 minuten   

Afsluiting: 5 minuten   

Benodigdheden   


A4 papier (het aantal van de kinderen uit uw klas)

A3 papier (aantal hangt af van de groepjes die u maakt)

Kleurpotloden

Digibord

https://docs.google.com/presentation/d/1NeAjbvq-Y9oQkpw47Gq689vxFo4fQCcs/edit?usp=sharing&ouid=107713663683819386863&rtpof=true&sd=true

Vraag les aan

Naar lessenoverzicht

Benieuwd naar andere lessen?

Wilt u deze les gebruiken?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st