• home
  • Rietsuiker op Cuba

Rietsuiker op Cuba

Inleiding  


Deze les is voor -veel- leerlingen een kennismaking met Cuba. Het is voor de leerlingen van belang dat ze eerst ontdekken waar Cuba op de wereldkaart ligt. Aan de hand van verdere informatie komen ze tot de ontdekking dat de ligging van Cuba gunstig is voor het verbouwen van bepaalde producten. Om nog verder in te zoomen gaan we dieper in op het product suikerriet. Dit is een veelzijdig product, heeft veel voordelen voor ons, maar ook veel nadelen voor de bevolking.

In de kern van de les is het de bedoeling dat de leerlingen aan de hand van een socratisch gesprek of stellingen zelf na gaan denken over het verbouwen van suikerriet. In de afsluitende verwerking kunnen de leerlingen de informatie op creatieve manier tot leven laten komen. Dit kan in dezelfde les of als een losse les die later gegeven wordt.

Lesdoelen / Vak  


Aardrijkskunde

De SLO kerndoelen die in de les terugkomen:

Kerndoel 47  

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Kerndoel 49  

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Kerndoel 50  

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Doelstellingen  


Aan het einde van de les weten/kunnen de leerlingen: 
  • beschrijven waar Cuba ligt en hoe het komt dat suikerriet daar goed groeit.
  • verklaren waarom suikerriet belangrijk is voor Cuba.
  • waarderen de leerlingen het leven dat ze in Nederland hebben.

Doelgroep


Deze les is bedoeld voor groep 6/7. Uitbreidingstip voor groep 8: De leerlingen presenteren het ontwerp van de afsluiting van de les aan een andere klas. De presentaties moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  
Het moet duidelijk zijn waar Cuba ligt.
Geef algemene informatie over Cuba.
Leg uit waarom suikerriet op Cuba groeit.
Leg de voordelen en nadelen van suikerriet uit.

Duur van de les 


Deze les duurt ongeveer 105 minuten inclusief afsluiting.

Tijdsplanning 


Introductie 1 minuut 
Inleiding 15 minuten 
Kern 30 minuten 
Afsluiting 60 minuten. U kunt ervoor kiezen om de afsluiting als een losse les te geven.

Benodigdheden 


Junior Bosatlas of Google Earth  
Evt. producten met rietsuiker (denk aan biologische producten)
Schaar  
Papier  
Potloden  
Knutselspullen; zoals lijm, papierresten, karton etc., alles waar de kinderen iets mee kunnen maken.
Chromebook  
Boeken en tijdschriften over Cuba

Vraag les aan

Naar lessenoverzicht

Wilt u deze les gebruiken?

Benieuwd naar andere lessen?

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st