Privacy

Geactualiseerd op: 24-06-2020

De Spaanse Evangelische Zending, gevestigd aan Laan van Westenenk 12 7336 AZ Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: www.sez.st
adres: Postbus 40098, 7300 AZ  Apeldoorn, Nederland
telefoonnummer: 055-3032252

Margreet de Vree is de Functionaris Gegevensbescherming van de Spaanse Evangelische Zending. Zij is te bereiken via het e-mailadres voorlichting@sez.st. U kunt o.a. bij haar terecht om inzicht te krijgen in de gegevens die wij van u bewaren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Spaanse Evangelische Zending verwerkt persoonsgegevens, wanneer iemand gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat iemand deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Wanneer u gegevens wilt laten wijzigen, kunt u terecht bij onze secretarieel medewerkster. Zij is te bereiken via info@sez.st.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Spaanse Evangelische Zending verwerkt indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Spaanse Evangelische Zending verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze (e-mail)nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De Spaanse Evangelische Zending verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • De Spaanse Evangelische Zending vermeldt namen van sponsors/donateurs alleen in openbare kanalen met toestemming van de betreffende sponsor.
De Spaanse Evangelische Zending houdt ook bij in haar systeem om welke reden u zich aanmeldt als donateur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Spaanse Evangelische Zending bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u ingeschreven staat in ons systeem. Gegevens met betrekking tot betalingen bewaren wij 7 jaar, zoals verplicht is. Gegevens die u ons verstrekt tijdens een interview bewaren wij in onze publicaties. U kunt u uitschrijven uit ons systeem door een e-mail aan info@sez.st. Uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief gaat eenvoudig via de link 'Schrijf u uit voor de nieuwsbrief' onderaan de e-mailnieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Spaanse Evangelische Zending verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Spaanse Evangelische Zending blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st