• home
  • Opleiding predikanten en leiders in Spanje

‘De kerken in Spanje, hoe klein en weinig ook, hebben pastors nodig met een gedegen theologische opleiding.’

Manuel Martínez, rector theologische school IBSTEBent u opgegroeid in een christelijk gezin?
Nee, mijn familie was alleen in naam katholiek. Ik ben opgegroeid zonder enige religieuze geneigdheid. Op veertienjarige leeftijd werd ik gered tijdens een kamp van de kerk. Daar leerde ik hoe het hart van een zondaar is. De Heere overtuigde me van mijn zonde door het Woord en de Geest. Ik kwam tot geloof in de Heere.

De Heere leidde mij al snel om met muziek onder de jeugd te dienen. Op mijn achttiende werd ik jeugdleider. In 1985 vertrok ik naar een theologische school in de Verenigde Staten. Ik keerde terug in 1991.

Hoe kijkt u terug op uw studententijd?
Nou, ik heb mijn lieve vrouw gevonden tijdens mijn studententijd in de VS. Ze kwam uit een ‘zusterkerk’ in Spanje, maar we leerden elkaar pas echt kennen toen we allebei in de Verenigde Staten studeerden. Zij studeerde Godsdienstonderwijs en ik Theologie.

We hadden weinig middelen. Het was soms moeilijk. Toch wil ik de Heere prijzen voor Zijn roeping. Hij gaf deze jaren om te studeren.

Hoe werd u rector van IBSTE?
Achttien jaar lang waren we bezig met kerkstichting. Mijn kinderen waren intussen tieners. Ik werd aangemoedigd om aan een doctoraatsprogramma deel te nemen. Toen ik het doctoraatsprogramma bijna had afgerond, overwoog ik om naar het gebied van de faculteit IBSTE te verhuizen. Daar wilde ik de talenten gebruiken die de Heere mij gaf en er kerken stichten. In 2017 studeerde ik af aan de Vrije Universiteit als predikant van de Vilanova Baptist Evangelical Church. De rector van IBSTE ging met pensioen. Ik werd uitgenodigd om zijn functie op me te nemen. Dat zag ik als de weg van de Heere. In juli 2019 werd ik de nieuwe rector/president.

Waarom is het belangrijk dat IBSTE bestaat en blijft bestaan?
Om verschillende redenen:
• Wij geloven dat de Schrift onfeilbaar is, volledig woord voor woord geïnspireerd. Momenteel zijn wij de enige erkende, niet-charismatische theologische school met deze overtuiging in Spanje. IBSTE is een niet-confessionele school, maar er is een gemeenschappelijke basis. Onze docenten komen uit allerlei protestantse richtingen. Toch hebben ze allemaal een conservatief theologisch perspectief.
• IBSTE heeft meer dan achthonderd studenten geholpen. Sommigen studeerden fulltime, anderen parttime of slechts voor een paar vakken. Driehonderd studenten zijn afgestudeerd en werken in verschillende delen van Spanje, Europa en Latijns-Amerika. Onze alumni dienen als leiders op nationaal niveau, in denominaties, kerken en bij christelijke media.
• IBSTE krijgt hulp van zendelingen uit verschillende landen. Daarnaast zijn er autochtone Spaanse medewerkers. De school heeft een Spaans karakter. Dit is in vijftig jaar opgebouwd en we geloven dat het toekomst heeft. Hoewel we zendingsorganisaties uit andere landen respecteren, hechten we waarde aan onze eigen Spaanse docenten en organisaties.
• De kerken in Spanje, hoe klein en weinig ook, hebben pastors nodig met een gedegen theologische opleiding. Er zijn studenten met een duidelijke roeping om een gemeente te dienen. Zij worden voor hun afstuderen door verschillende kerken gevraagd om hun kerk te dienen. We kunnen niet aan alle verzoeken van de kerken voldoen.

Wat was een hoogtepunt en wat was een dieptepunt in uw tijd als rector van IBSTE?
Ik ben pas ruim vier jaar rector. De coronapandemie was moeilijk voor ons. Een Chinese theologieopleiding maakt gebruik van onze faciliteiten. In de coronapandemie kondigden zij hun vertrek aan. (Tot nog toe zijn ze niet vertrokken.) Hun vertrek zou een financiële verandering betekenen.

Het is ook moeilijk om docenten te vinden met een erkende theologische opleiding.

Wat misschien wel het zwaarste op mijn hart weegt, is dat weinig studenten zich aanmelden. We bidden voor vijftien studenten per cursusjaar, totaal zestig studenten in het officiële vierjarige programma. Tot nog toe is dit gebed niet verhoord. Ik heb soms het gevoel dat theologisch onderwijs geen prioriteit is voor kerken.

De Heere voorziet te midden van moeilijkheden. Dat zijn de hoogtepunten. Met de hulp van de Heere is het gelukt onze faciliteiten handiger te gebruiken. De Heere heeft voorzien in ongeveer een derde van een verbouwingsprogramma vereist door de gemeente. We hebben nu een fantastische kantoorruimte, twee nieuwe klaslokalen en technische apparatuur voor hybride onderwijs (online en fysiek).

In Nederland herdenken we op 31 oktober de Reformatie. Wat betekent de Reformatie voor u?
Ik beschouw de Reformatie als een uniek werk van God. Het geloof was ooit aan de heiligen gegeven. In de Middeleeuwen werd het door Rome verduisterd. De Reformatie bracht het weer aan het licht. Ik beschouw de spoedige ontwikkeling van de gereformeerde theologie als een buitengewoon werk, begunstigd door God. De gereformeerde theologie stelt een hoge standaard voor het geloof voor volgende generaties en eeuwen.

Hoe ziet u de toekomst?
Vooral met hoop op de Heere. Geen enkele omstandigheid kan de kracht van Gods Woord en van het Evangelie hinderen. Op IBSTE hebben we genoeg bewijzen gezien van Gods gunst en leiding. We weten dat het niet altijd makkelijk zal zijn. Toch streven we met veel visie naar de viering van ons vijftigjarig jubileum (november 2024).

We bidden dat God ons helpt bij ons onderwijs. Onze lessen willen we graag online aanbieden. We willen een aanvraag indienen om ons diploma in een hybride format aan te bieden. Dan kunnen we het onderwijs over Gods Woord aan meer Spaanssprekende mensen aanbieden.

Manuel Martínez is een van de sprekers op onze Zendingsmiddag, zaterdag 18 november

Ik steun theologisch onderwijs

Ik wil meer weten

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st