• home
  • Opleiding predikanten en leiders in Cuba

Hoe helpen we theologiestudenten in Cuba?

1
We steunen professionele theologische scholen van Cubaanse kerkverbanden. Zij geven erkende diploma’s
uit na vier jaar studie. Bekende kerkverbanden zijn de Baptisten Conventie in Oost en West Cuba, Los Pinos Nuevos en de Iglesia Cristiana Reformada.

Alle literatuur van deze opleidingen moet vanuit het buitenland komen. De meeste docenten en studenten hebben liever een boek in handen dan digitale literatuur. We voorzien de bibliotheken, docenten en studenten van literatuur zoals studiebijbels, Bijbelse woordenboeken en Bijbelverklaringen. Ook verstrekken we boeken over systematische theologie, hermeneutiek (schriftuitleg), homiletiek (predikkunde), pastoraat en kerkgeschiedenis. We benadrukken dat deze literatuur de Bijbel nooit mag vervangen. Alleen de Bijbel is het geïnspireerde Woord van God.

De SEZ ondersteunt de bestudering van de grondtalen. Daarvoor versturen we Bijbels en woordenboeken in het Hebreeuws en Grieks. De Bijbels in de grondtalen ontvangen we van de Gereformeerde Bijbelstichting.
Naast de lectuur voorzien we ook in technische middelen zoals een laptop of printer.

2
We steunen de opleiding van eenvoudige voorgangers. Zij doen basiskennis en -vaardigheden op om een
gemeente te dienen. We werken hierbij samen met NET Foundation. De tien boekjes van het lespakket van NET Foundation zijn bijna allemaal vertaald naar het Spaans. De boekjes gaan onder andere over bekering, roeping, Oude en Nieuwe Testament, prediking, pastoraat, huwelijk en gezin en evangelisatie. Het drukken van de boekjes wordt bekostigt door de SEZ. De docenten ontvangen van de SEZ een studiebijbel en verdiepingsmateriaal.

Ds. Espinosa is coördinator van een project waarin hij groepen studenten heeft gevormd. Elke groep heeft een eigen docent. De docenten geven les op verschillende locaties. Daardoor hoeven de studenten niet ver te reizen. De lessen zijn op zaterdagen. Door de week kunnen de studenten thuis en in hun gemeente zijn. In 2022 startten ze met ruim honderd studenten op acht locaties. In september 2023 startten nog eens ruim tweehonderd studenten op nog meer plaatsen.

3
We steunen Cubaanse voorgangers die op afstand een buitenlandse theologieopleiding volgen. Zij hebben
meer digitale middelen tot hun beschikking. De nodige literatuur ontvangen ze van de SEZ.

4
We steunen theologiestudenten die werken aan een afstudeeropdracht. Deze studenten voorzien we van
advies en literatuur. Soms verwijzen we een student naar een specialist in het onderwerp dat hij bestudeert. Hierbij maken we gebruik van ons netwerk in Cuba.

U begrijpt dat de SEZ op allerlei manieren theologisch onderwijs in Cuba ondersteunt. Theologische kennis is belangrijk, maar nog belangrijker is het kennen van God Zelf. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.’ Dat alle studie mag leiden tot meerdere kennis van deze dierbare Zaligmaker en dat alleen uit genade

Ik steun theologisch onderwijs

Ik wil meer weten

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st