Theologische school Spanje: IBSTE

IBSTE is de enige geaccrediteerde, behoudende theologische school in Spanje. De universiteit heeft te maken met een tekort aan aanmeldingen, wat drukt op de begroting. Daarmee samenhangend is er een tekort aan docenten en de faciliteiten voldoen niet meer aan de huidige wet- en regelgeving.
 
Jarenlang was oud-werker Berend Coster vanuit de SEZ docent en decaan op IBSTE. In novemer 2023 ging hij met pensioen. Op basis van een door het bureau uitgewerkt projectvoorstel besloot het bestuur van de SEZ IBSTE voor de komende jaren te blijven steunen. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

Functie academisch decaan Arturo Terrazas
Met steun van de SEZ én partner ZGG heeft IBSTE Arturo Terrazas als decaan kunnen benoemen in plaats van de vertrekkende Berend Coster. Arturo heeft een doctoraat in taalwetenschappen, is docent Oude Testament en beëdigd predikant in de Evangelisch-Presbyteriaanse Kerk van Spanje. Door deze reformatorische docent te steunen, hopen we bij te dragen aan het Bijbels gefundeerde, behoudende karakter van IBSTE.

Gastdocentschap Berend Coster
Als gastdocent heeft Berend Coster na zijn pensioen de vakken Kerkgeschiedenis en Ethiek gegeven. Dit zijn ongeveer 12 studiepunten, wat neerkomt op 120 lesuren voor het tweede en derde jaar.

Beurzenprogramma
Het beurzenprogramma is bedoeld om, bij uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte of plotselinge financiële moeilijkheden, een aantal studenten de mogelijkheid te bieden op IBSTE te studeren, die daar anders de middelen niet voor zouden hebben.

Digitale leeromgeving
Doordat de SEZ de investering in digitale leermiddelen ondersteunt, kan IBSTE een online studieprogramma aanbieden.

Ondersteuning bibliotheek
Er is tevens geïnvesteerd in uitbreiding van de bibliotheek van de universiteit.
 
Modernisering faciliteiten
Omdat het ‘investeren in stenen’ in beginsel buiten de expertise van de SEZ valt, zochten we naar een partner die wel iets op dit vlak kan betekenen. MissionInvest is op dit moment bezig de situatie bij IBSTE in kaart te brengen en fondsen te werven om in dit knelpunt tegemoet te komen.

Met het hele project was, inclusief de bijdrage van ZGG, over 2022-2023 een bedrag van € 54.000 gemoeid. Het stemt tot tevredenheid dat we overeenkomstig onze visie samenwerken met partners die onze identiteit delen. Door zo gezamenlijk op te trekken hopen we de kerk in Spanje (en daarbuiten) te ondersteunen waar meest nodig.

Steun project als particulier

Steun project als bedrijf

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st