• home
  • Onjuist antwoord

Dit is niet het juiste antwoord. Het juiste antwoord is: Het is een doorgaand proces van geestelijke groei.

Wilt u meer weten over onze Bijbelcursussen?

De SEZ gebruikt schriftelijke Bijbelcursussen om belangstellenden in Spaanstalige landen eenvoudig onderwijs te geven in de leer van de Bijbel. De cursussen gaan o.a. over verschillende Bijbelboeken.

Inhoud


Veel cursussen zijn erop gericht de cursist te leren Bijbellezen. Het Cubaanse onderwijs is sterk gericht op feitenkennis. Het toepassen van kennis is een kunst die velen niet verstaan. Andere cursussen hebben als doel kennis van de reformatorische leer over te dragen.

Vorm


De cursussen bestaan uit papieren boekjes, zwart-wit gedrukt en in A5-formaat. De eenvoudige boekjes zijn gevuld met de leerstof. In het hart van elk boekje bevindt zich een uitscheurbaar vragenformulier dat de cursisten kunnen invullen en opsturen.

Verspreiding


De boekjes worden verspreid vanuit onze twee distributiepunten op Cuba. Medewerkers van de distributiecentra corrigeren de gemaakte cursussen. Heeft een cursist de cursus succesvol doorlopen, dan ontvangt hij of zij een diploma. Veel cursisten volgen meerdere cursussen na elkaar. In de distributiecentra worden ook eenvoudige boekjes van auteurs als Ryle gedrukt in dezelfde stijl als de cursusboekjes. Deze zijn geliefd onder de cursisten.

Doelgroep


Onze cursisten komen uit alle lagen van de bevolking. Van huisvrouw tot arts. Van predikant tot buitenkerkelijke. Nieuwe cursisten leren ons vaak kennen door mond-tot-mondreclame.

Beschikbare cursussenVreugdenhil Bijbelse Geschiedenissen - cursus Oude Testament - 4 boeken met vragenboekje

Vreugdenhil Bijbelse Geschiedenissen - cursus Nieuwe Testament - 16 brochures met vragenlijsten

¿Wat is de Bijbel? - 9 lessen

De leer van het christelijk geloof - 10 lessen

Christus en Zijn werk (Marcus-evangelie) -  5 lesboeken

Het Evangelie naar Johannes - 17 lessen

Romeinen - 14 lessen

Het Troostboek (Over de Heidelbergse Catechismus) - 5 lesboeken

De Psalmen - 27 lessen

De Institutie van Joh. Calvijn - 2 lesboekjes

https://www.youtube.com/watch?v=PzKhTrpmJjI
https://www.youtube.com/watch?v=0NdwMXJ0zKI

Help uw Spaanstalige naaste

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st