• home
  • Oldtimers op Cuba

Oldtimers op Cuba

Inleiding  Cuba, een bijzonder land met een rijke historie. Deze historie is al merkbaar wanneer je op straat loopt. Je hoort zwaar gebrom, kijkt om je heen en ziet een prachtige oldtimer voorbij tuffen. Wanneer je verder de straat in loopt zie je steeds meer oldtimers staan. De oldtimers vertellen iets over de historie van dit land. In deze les zult u ingaan op allerlei feiten over de oldtimer. Dat niet alleen, er wordt ook verder gekeken: waar komen deze oldtimers vandaan en wat heeft dit te zeggen over de Cubaanse samenleving?

De leerlingen zullen in deze les zelf aan de slag moeten met het bedenken van een antwoord op de volgende vraag: Waarom rijden er veel oldtimers in Cuba? Ze zullen eerst zelf meerdere vragen verzinnen. U geeft vervolgens minimale informatie waarna de leerlingen zelf aan de slag gaan door de vragen te verdelen en deze verder uit te laten zoeken door de leerlingen.  

Lesdoelen / Vak  Volgende SLO lesdoelen afkomstig van slo.nl  

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. (kerndoel 47, oriëntatie op jezelf en de wereld, ruimte)

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. (kerndoel 35, oriëntatie op jezelf en de wereld, productinformatie en kwaliteit)

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (kerndoel 44, Oriëntatie op de jezelf en de wereld, natuur en techniek)

Doelstellingen  - De leerlingen weten waar Cuba ligt en wat een verschil is met Nederland. (beschrijvend)

- De leerlingen kunnen samen een antwoord geven op de volgende centrale vraag: Wat doen zoveel oldtimers in Cuba? (verklarend)

- De leerlingen kunnen zich verplaatsen in de situatie van nu waardoor ze een toekomstbeeld kunnen vormen en beschrijven.  (waarderend)

DoelgroepDeze les is bedoeld voor groep 8 met uitbreidingstips voor groep 7 

Duur van de les Deze les duurt 45 minuten

Tijdsplanning Introductie: 3 minuten 
Inleiding: 7 minuten 
Kern:  25 minuten 
Afsluiting: 10 minuten 

Benodigdheden Powerpoint Oldtimers op Cuba

Overige benodigdheden:

Laptops (voor ieder drietal één)

Reisgidsen

Krantenartikelen Cuba en de VS (zie hieronder bij bronnen)

Papier en pen  

 Vraag les aan

Naar lessenoverzicht

Wilt u deze les gebruiken?

Benieuwd naar andere lessen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st