• home
  • Interview theologiestudent Cuba

'We hebben te maken met veel beperkingen.'

In Cuba werkt de Spaanse Evangelische Zending samen met NET Foundation. Ongeveer 200 Cubanen volgen een training voor voorgangers. Een van hen vertelt wat deze training voor hem betekent:

‘Ik ben ds. Galano. Ik ben 56 jaar oud en ik woon in Santa Cruz del Sur Camagüey. Ik ben getrouwd, mijn vrouw en ik hebben geen kinderen, er woont een oude vrouw bij ons in huis.

Moge God het gebied waar ik woon blijven zegenen. Het is een zeer dichtbevolkte plaats met veel lichamelijke en geestelijke armoede. De mensen zoeken God niet, omdat ze helemaal voor de materiële dingen leven. De kerk bidt voor deze stad. Ondanks alles zijn er nogal wat christenen, hoewel er ook zijn die een andere religie hebben.

Sinds ik een kind was, voelde ik de roeping van God om predikant te worden en het verlangen om Gods Woord te bestuderen. We hebben een kleine kerk met ongeveer vijftien leden en tien nieuwe bekeerlingen.

We hebben drie activiteiten per week: dinsdag gebedsdienst, donderdag Bijbelstudie en zondag zondagsschool. Ik doe aan evangelisatie door huizen te bezoeken. De bewoners nodig ik uit voor de diensten en ik verkondig hen het reddingswerk van de Heere Jezus. Nieuwe bekeerlingen getuigen van een verandering in hun leven.

Broeder Lemuel raadde mij aan om de training voor voorgangers te volgen. Alles wat ik kan leren om te verbeteren in de bediening en in mijn persoonlijke leven is goed.

Door deze training begon ik het Woord beter te begrijpen en leerde ik God beter kennen. Ook ging ik beter zien wat Gods wil is voor mijn leven. Het onderwijzen van anderen en het prediken van het Evangelie gaat me nu beter af. In het predikingswerk, in de huisbezoeken en het brengen van de boodschap aan de verlorenen pas ik het geleerde toe in de praktijk.’

Aan het eind van het interview excuseert ds. Galano zich voor zijn trage reactie. Hij heeft zelf geen telefoon en de telefoon van zijn vrouw doet het niet goed. We zijn blij dat hij ondanks de beperkingen kon vertellen wat de training voor hem betekent.

Ik steun theologisch onderwijs

Ik wil meer weten

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st