• home
  • Honger naar kennis

Honger naar kennis

Deze brief ontving de SEZ in 1991 uit Cuba. Daarna groeide het werk in Cuba snel.

"Ik denk dat dit misschien wel de eerste brief is die u uit Cuba ontvangt. Ik vond uw adres in een boek dat me toegestuurd werd door Spaanse vrienden. Het stimuleerde me om meer aan evangelisatie te gaan doen en het maakte me hongerig om meer te lezen uit de Bijbel en over Gods Woord.

In mijn land wordt absoluut geen christelijke lectuur verkocht. Sinds enige weken echter - het is begonnen na het congres van de communistische partij - heeft de regering toegestaan dat wij protestanten Bijbels en christelijke lectuur uit het buitenland ontvangen. Dat was al 25 jaar verboden. Daarom schrijf ik u deze brief.

We hebben geen andere mogelijkheden dan u vriendelijk te verzoeken om ons te helpen in deze grote armoede. De Heere heeft gezegd: "Die zich des armen ontfermt, leent de Heere, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden." Spreuken 19:17.

Ik bid dat de Heere uw vrijgevigheid met honderd procent zal vergelden. Wilt u voor ons bidden dat het goede zaad vruchten zal voortbrengen in de harten van Cubanen?"

Bovenstaande brief en meer over het werk op Cuba vindt u in het boek Calvijn op Cuba.

Spreker nodig?

Onze voorlichters komen graag vertellen op uw school of vereniging.

Voorlichter uitnodigen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st