• home
  • Een wereld van verschil

Een wereld van verschil

Inleiding  


Deze les is gericht op het politieke systeem van Cuba: het communisme. De leerlingen worden geprikkeld om na te denken over ongelijkheid tussen mensen. Is het eerlijk dat het ene gezin wel nieuwe kleding kan kopen en het andere gezin niet? Hoe zou die ongelijkheid opgelost kunnen worden? De leerlingen werken in groepjes en omschrijven hoe voor hen bekende situaties veranderen in een communistisch systeem. Zo vormen ze een mening over het kapitalisme en het communisme en leren ze meer over de leefsituatie op Cuba.  

Lesdoelen / Vak  


Deze les richt zich op het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en op de wereld’ en daarvan het domein ‘mens en samenleving’ kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.  

Ook richt deze les zich op het vak ‘oriëntatie op jezelf en op de wereld’ en daarvan het domein ‘ruimte’ kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.

(zie http://tule.slo.nl/)  

Doelstellingen  


Aan het einde van de les kunnen de leerlingen: 

beschrijven hoe de leefomgeving op Cuba is en wat het communisme daarmee te maken heeft.

verklaren waarom de leefomgeving in Nederland anders is dan op Cuba.

de leefomgeving op Cuba en die van henzelf waarderen a.d.h.v. verschillende kenmerken zoals school, geld, werk, vrijheid etc.  

Doelgroep


Deze les is bedoeld voor groep 7 maar kan ook gebruikt worden voor groep 6 en 8.

Wanneer de les gebruikt wordt voor groep 6, is het verstandig om de praktijk van het communisme centraal te zetten en minder in te gaan op de politiek en de achterliggende theorie.  

Wanneer de les voor groep 8 wordt gebruikt, kan er juist dieper in worden gegaan op het communisme tegenover het kapitalisme en de bijbehorende politiek.

Duur van de les 


Deze les duurt ongeveer 60 minuten.

Tijdsplanning 


Introductie 2  minuten 
Inleiding 10  minuten 
Kern  40  minuten 
Afsluiting 5 minuten 

Benodigdheden 


Digibord  
Google Earth  
Achtergrondinformatie (zie bijlage 1)
Werkblad (zie bijlage 2)
Pen en papier
1 A4 per drie leerlingen
(evt. 1 laptop per drie leerlingen)
(evt. ondersteunende PowerPoint)

Vraag les aan

Naar lessenoverzicht

Wilt u deze les gebruiken?

Benieuwd naar andere lessen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st