• home
  • Een reformatorische theologische school in Cuba...

Een reformatorische theologische school in Cuba...

Ds. Espinosa uit Havana, Cuba, vertelt:

Redding en roeping


‘Ik ben geboren in een atheïstisch gezin. Maar God redde me in zijn genade en barmhartigheid. Toen ik nog op de basisschool zat, kwam ik in aanraking met het Evangelie. Ik was een jongen van elf jaar, toen ik een kerk begon te bezoeken.

De eerste zondag dat ik naar de kerk ging, voelde ik al de roeping tot de pastorale bediening. De predikant deed een overtuigende oproep in de preek en tegelijk zag ik de tekst die boven de doopkapel van deze kerk is geschilderd: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen.’ (Markus 16:15) Op 16 september 2003 werd ik gedoopt.

Groei gereformeerde opvattingen


Ik studeerde maatschappelijk werk en later ook theologie. Ik ben nog steeds bezig met mijn master theologie.
De Heere heeft door de Spaanse Evangelische Zending een deur geopend, waardoor mijn gereformeerde theologische opvattingen meer en meer konden groeien. Elk boek dat ik ontving is een theologisch juweel, dat me in mijn leven als predikant en als theologiedocent heeft gediend.

Theologische school


Ik ben rector van de reformatorische theologische school ‘Sublime gracia’. Eerder was ik predikant bij de Baptisenconventie van West-Cuba. Zij hebben mij echter afgezet, vanwege mijn Calvinistische en gereformeerde overtuiging. Sindsdien houden we kerkdiensten in het huis van een diaken en daar hebben we ook onze theologische school.

Tot op heden hebben meer dan vijftig studenten onze theologische opleiding doorlopen. Momenteel hebben we 22 studenten.

De theologische school verlangt naar de voorbereiding van door God geroepen broeders, om de opdracht uit te voeren die Hij ons heeft gegeven: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen.’ (Mark. 16:15) We willen dat elke student de theologisch-historisch-gereformeerde instrumenten heeft om zijn bediening te vervullen.

De theologische school heeft een stevig vakkenpakket. Er worden vakken gegeven over Oude en Nieuwe Testament, over de Bijbelse leer, de grondtalen, predikkunde, Schriftuitleg, kerkgeschiedenis en nog veel meer…

Steun is nodig


We hebben allereerst uw steun in gebed nodig.

1. Fysieke boeken zijn essentieel. In Cuba is het erg moeilijk om theologische boeken te verkrijgen. De meeste studenten en docenten hebben geen laptop of telefoon waarmee ze digitaal boeken kunnen lezen. Met de boeken die we uit Nederland krijgen bouwen we een bibliotheek op, waar studenten en docenten gebruik van kunnen maken.

2. Een laptop. De enige laptop die de theologische school op dit moment heeft, is eigendom van de school waar ik mijn master volg. In december, wanneer ik mijn masterscriptie afrond, moet ik deze laptop inleveren.

3. Een beamer en scherm

4. Een printer/kopieermachine

5. Een tablet of e-reader voor sommige docenten. Zodat ze kunnen lezen en lessen kunnen volgen. Ook om uit te lenen aan studenten voor het lezen van digitale boeken.

De genade die ik van God heb ontvangen motiveert mij om dit werk te doen, tot Zijn eer. Mijn verlangen is dat ik broeders zie opgroeien in de kennis en genade van onze Heere, zoals de apostel Petrus zei in zijn brief: ‘Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.’ (2 Petrus 3:18)’

Ik steun theologische scholen in Cuba en Spanje

Ik steun theologisch onderwijs

Ik wil meer weten

Meer over deze school

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st