• home
  • Een arm land met goede gezondheidszorg!

Een arm land met goede gezondheidszorg!

Inleiding  


Fijn dat u geïnteresseerd bent in de lessen van de Spaans Evangelische Zending (SEZ) over het land Cuba. In deze les komt de gezondheidszorg aan bod en dan specifiek het verschil tussen de gezondheidszorg in Nederland en in Cuba. In Cuba is de gezondheidszorg namelijk heel anders geregeld dan in Nederland. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de financiering van de gezondheidszorg en de kansen op werk (voor verdere uitwerking: zie achtergrondinformatie). In deze les willen wij de kinderen bewust maken van deze verschillen en er met hen over in gesprek gaan.  

Tijdens de introductie wordt de link gelegd tussen de aanpak van het coronavirus in Nederland en in Cuba. Het land wordt opgezocht op Google Maps en de vraag wordt gesteld: Wat weten jullie van Cuba?

In de inleiding komt er een filmpje aan bod over hoe het leven in Cuba er eigenlijk uitziet. Dit is vooral om de kinderen een beeld te geven hoe het leven op Cuba. Aan de hand daarvan gaat u in gesprek met de leerlingen over hoe het leven op Cuba eruitziet, of Cuba arm of rijk is en wat de verschillen zijn met Nederland. Daarna wordt de link gelegd naar het coronavirus en een filmpje getoond en artikel gedeeld over de ontwikkeling van een eigen vaccin en de gezondheidszorg in Cuba in het algemeen.

In de kern komt een Begrijpend Lezen tekst met vragen (bijlage 1) over Cuba aan bod. Op deze manier wordt Begrijpend Lezen geïntegreerd in een zaakvak. Na het lezen van deze tekst beantwoorden de leerlingen een vragenblad met open- en meerkeuzevragen.  

Als afsluiter houdt u een korte quiz over Cuba en kijkt u wat de leerlingen hebben opgestoken. Daarna evalueert u de les en gaat u in gesprek met de leerlingen over hun mening over de gezondheidszorg in Nederland en in Cuba.

Bedankt en veel plezier!  

Lesdoelen / Vak  De volgende kerndoelen sluiten aan op deze les. Voor inhoudelijke informatie over de kerndoelen, zie http://tule.slo.nl/.   

Kerndoel 47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Kerndoel 50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Doelstellingen  


Aan het einde van de les weten/kunnen de leerlingen: 
- verschillen benoemen tussen de gezondheidszorg in Nederland en in Cuba.  

- redenen benoemen voor de verschillen tussen de gezondheidszorg in Nederland en in Cuba.  

- hun eigen mening over de gezondheidszorg in Nederland en in Cuba onder woorden brengen.

Doelgroep


Deze les is bedoeld vanaf groep 5/6.  

Duur van de les 


Deze les duurt 60 minuten en is op te splitsen in twee delen.

Tijdsplanning Introductie
5 minuten 

Inleiding
15 minuten 

Kern 
30 minuten 

Afsluiting
10 minuten 

Benodigdheden 


Digibord
Begrijpend Lezen tekst over Cuba (bijlage 1)
Vragen over Cuba (bijlage 2)
Quiz (bijlage 3)
Laptops (1 per ll.)

Vraag les aan

Naar lessenoverzicht

Wilt u deze les gebruiken?

Benieuwd naar andere lessen?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st