Cuba in armoede

Inleiding les 1


De leerlingen gaan in deze lessenreeks kennis maken met Cuba, waarbij ze vooral meer gaan leren over de ‘armoede’ in Cuba. Er zijn in totaal vier lessen die samen een lessenreeks vormen, namelijk:

De introductie van Cuba


Ingaan op de theorie over Cuba en praktisch aan het werk
Armoede in Cuba
Actie bedenken voor de SEZ

Les 1: de introductie van Cuba
In deze les gaan de leerlingen meer leren over Cuba, maar wordt allereerst de eerste kennis toegereikt. Deze kennis is nodig om les 2 en 3 verder te volgen.  

De leerkracht wilt hierbij een kort overzicht laten zien van wat de leerkracht en de leerlingen deze les gaan doen. De leerkracht introduceert het thema ‘Cuba in armoede’ door middel van het verhaal over de eettafel bij de leerlingen in de ochtend. Er staat van alles op tafel, maar er zijn landen zoals Cuba waar dit niet het geval is. Vooraf heeft u het theoretische kader gelezen.

Dan gaat de leerkracht over naar de start van de les. Hierbij laat de leerkracht afbeeldingen zien van Nederland en Cuba. De leerlingen mogen hierbij zoveel mogelijk vertellen/vragen/opmerken. Tevens vliegt de leerkracht met de leerlingen met Google Maps naar Cuba toe, want waar ligt het land eigenlijk?

Tijdens de kern van de les gaan de leerlingen in groepjes van 4 een placemat vullen. Allereerst schrijven ze op

wat ze zelf al weten over Cuba en vervolgens delen ze de informatie in hun groepje. De informatie die ze met elkaar hebben verzameld, schrijven ze in het middelste vak van de placemat.

De afsluiting van de les zal bestaan uit het maken van een vragenwand. Dit is van cruciaal belang voor les 2 en kan dus echt niet overgeslagen worden. De leerlingen schrijven zoveel mogelijk vragen op en ze bespreken deze kort. De vragenwand die wordt gevormd door alle vragen, is van belang voor de volgende les.

In de inleiding vertelt u waar de les over gaat en wat de leerlingen gaan doen.  

Lesdoelen / Vak  


Om de lessen te onderbouwen, is er gekozen voor twee kerndoelen die aansluiten bij de les. Allereerst is er gekozen voor kerndoel 47. Bij dit kerndoel is het van belang dat de leerlingen de ruimtelijke inrichting van hun eigen omgeving gaan vergelijken met de omgeving van elders, in dit geval dus Cuba. Ze gaan kijken naar de welvaart in Cuba, zoals ook beschreven wordt in het onderstaande kerndoel.

Kerndoel 47  

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Naast kerndoel 47 sluit kerndoel 50 ook aan bij de lessenserie. Volgens kerndoel 50 leren de leerlingen omgaan met de kaart en atlas, waarbij ze de rest van de wereld gaan bekijken, in dit geval Cuba.

Kerndoel 50  

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Doel les 1

'Aan het einde van de les is de voorkennis van de leerlingen geactiveerd en hebben we het vliegtuig genomen naar Cuba.'

Doelstellingen 


  •  Aan het einde van deze lessenserie kunnen de leerlingen beschrijven dat het voor Cubanen niet vanzelfsprekend is om voedsel te hebben.
  • Aan het einde van deze lessenserie kunnen de leerlingen verklaren waarom er armoede in Cuba is.
  • Aan het einde van deze lessenserie hebben de leerlingen hun mening gevormd over de armoede in Cuba en hebben ze geleerd om Nederland te waarderen

Doelgroep


Deze les is bedoeld voor groep 7, maar kan ook gegeven worden aan groep 6 en 8. Hierbij moet de leerkracht rekening houden met de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Duur van de les 


Deze les duurt 45 minuten, maar de leerkracht kan hierin variëren. Als de leerlingen bijvoorbeeld weinig voorkennis over Cuba hebben, zal dit gedeelte van de les korter duren. Hierdoor kan het ook verschillen per klas.

Tijdsplanning 


Introductie 5 minuten 
Inleiding 15 minuten 
Kern 20 minuten 
Afsluiting 5 minuten

Benodigdheden


Digibord
Mindmap
Placemat – per 4 leerlingen 1  
Sticky notes
Pennen
Groepjesmaker  

Inleiding les 2


De leerlingen gaan in deze lessenreeks kennis maken met Cuba waardoor ze vooral meer gaan leren over de ‘armoede’ in Cuba. Er zijn in totaal vier lessen die samen een lessenreeks vormen, namelijk:

De introductie van Cuba
Ingaan op de theorie over Cuba en praktisch aan het werk
Armoede in Cuba
Actie bedenken voor de SEZ

Les 2: ingaan op de theorie over Cuba en praktisch aan het werk
Allereerst is het belangrijk dat de leerkracht terugvraagt naar de vorige les, want wat hebben de leerlingen van de vorige les onthouden? Zouden ze hun eigen opgeschreven vraag nog kunnen opnoemen?

Geef de leerlingen een beurt en laat ze in kernwoorden op het bord opschrijven wat ze nog weten. Daarna pakt de leerkracht de vragenwand erbij.

De leerkracht maakt voor de kern van de les groepjes van 4 leerlingen. De leerlingen gaan de vragen waarmee ze als klas een vragenwand gemaakt hebben, beantwoorden. Ieder groepje moet minimaal 3 vragen hebben om te kunnen beantwoorden.

Met de vragen op zak gaan de leerlingen op zoek naar de juiste informatie. Deze informatie typen ze uit in een lopend verhaal (voor groep 7 is deze criteria anders dan voor groep 6 of 8) en ze zetten er afbeeldingen bij. Na te hebben gekopieerd, maken ze er een informatieposter van. De vraag die ze hebben beantwoordt moet duidelijk zichtbaar zijn.  

Als afsluiting van de les presenteren de leerlingen hun poster en worden de posters in de klas opgehangen.

Lesdoelen / Vak  


Doel les 2
'Aan het einde van de les zijn de leerlingen zelf erachter gekomen wat voor land Cuba is door middel van een praktische opdracht, namelijk het maken van een poster.'

Duur van de les 


Deze les duurt ruim een uur. Hoe langer de leerlingen de tijd krijgen, hoe meer informatie ze zullen opzoeken over Cuba en het creëren van een poster met alle informatie op de vragen die zijn gesteld tijdens het maken van de vragenwand. Het ligt ook aan het eigenaarschap van de leerlingen: hoe zelfstandiger en taakgerichter ze zullen werken, hoe beter en sneller het resultaat.

Tijdsplanning 


Inleiding 10 minuten 
Kern 40 minuten 
Afsluiting 15 minuten 

Benodigdheden 


Digibord
Vragenwand
Pennen
Papier
Lijm
Chromebook of laptop
Printer  
Stiften
Camera  

Inleiding les 3


De leerlingen gaan in deze lessenreeks kennis maken met Cuba waardoor ze vooral meer gaan leren over de ‘armoede’ in Cuba. Er zijn in totaal vier lessen die samen een lessenreeks vormen, namelijk:

De introductie van Cuba
Ingaan op de theorie over Cuba en praktisch aan het werk
Armoede in Cuba
Actie bedenken voor de SEZ

Les 3: Armoede in Cuba
De leerlingen krijgen het filmpje (bijlage 2 – les-idee 3). De leerlingen schrijven hun allereerste gedachten op.

In de kern van de les vertelt de leerkracht meer over de armoede in Cuba. De leerkracht beantwoordt de volgende vragen:
Hoe komt het dat er armoede is?
Hoe is de armoede in Cuba verdeeld?
Wat is de invloed van de armoede op het eetpatroon van de Cubanen?

Zodra u de theorie heeft verteld, verdeelt u de leerlingen in groepjes. Elk groepje vormt een bestuur. Elk bestuur gaat in bespreking over de problemen die er heersen in Cuba en hoe dit opgelost kan worden.

De afsluiting van de les zal bestaan uit de presentaties van de verschillende bestuursleden. Uiteindelijk gaat de klas stemmen welk bestuur er heeft gewonnen. Dat bestuur moet na de les bij de leerkracht komen.

Lesdoelen / Vak  


Doel les 3
‘Aan het einde van de les kunnen de leerlingen verklaren waarom Cuba in armoede leeft en wat voor invloed dit heeft op het eetpatroon van de Cubanen.’

Duur van de les 


Deze les duurt een uur. Hieronder kunt u de tijdsplanning zien.

Tijdsplanning 


Inleiding 10 minuten 
Kern 40 minuten 
Afsluiting 10 minuten 

Benodigdheden 


Digibord
Papier
Pen
Memoblokje  

Inleiding les 4


De leerlingen gaan in deze lessenreeks kennis maken met Cuba waardoor ze vooral meer gaan leren over de ‘armoede’ in Cuba. Er zijn in totaal vier lessen die samen een lessenreeks vormen, namelijk:

De introductie van Cuba
Ingaan op de theorie over Cuba en praktisch aan het werk
Armoede in Cuba
Actie bedenken voor de SEZ

Les 4: Actie bedenken voor de SEZ
Introductie: samen met de leerlingen bekijkt de leerkracht de site van de SEZ en ze beantwoorden vragen over de site.

Kern: het bestuur vertelt hetgeen ze met de leerkracht hebben afgesproken na de vorige les. De leerkracht vertelt over de actie die de leerlingen moet gaan bedenken voor de SEZ. De leerkracht verdeeld de leerlingen in groepjes en elk groepje gaat een actie bedenken om zoveel mogelijk geld op te halen.

Afsluiting: de SEZ wil graag weten hoe de actie verliep. De leerkracht gaat met de leerlingen in gesprek hoe de actie verliep en wat de leerlingen hebben geleerd.

Lesdoelen / Vak  


Doel les 4
'Aan het einde van de les hebben de leerlingen een actie bedacht om geld op te halen voor de SEZ.'

Duur van de les 


Deze les wordt verdeeld over een aantal werkdagen. De les in de klas zal ongeveer een halfuur tot een uur duren.

Tijdsplanning 


Inleiding 10 minuten 
Kern 40 minuten  (varieert per niveau en leeftijd)
Afsluiting 10 minuten 

Benodigdheden 


Digibord
Papier
Pen
Groepjesmaker

Vraag lessenserie aan

Naar lessenoverzicht

Benieuwd naar andere lessen?

Wilt u deze les gebruiken?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st