• home
  • Cuba en het communisme

Cuba en het communisme

Inleiding  


Wij, Valerie Schipper en Rianne van den Broek, willen onze leerlingen iets bijbrengen over communisme in Cuba. We hebben onderzocht in hoeverre de gevolgen van het communisme nog zichtbaar zijn op Cuba voor ons theoretisch kader. We willen vanuit dit kader een lesopzet maken, waarbij leerlingen iets leren over de Cubaanse cultuur, maar vooral over communisme. We vinden het zelf heel interessant hoe dit alles is verlopen, hierbij kunt u alleen al kijken naar hoe het met de auto's is gegaan. Zo mochten de Cubanen alleen auto's van voor de revolutie van 1959 kopen en verkopen. (Kim, 2016). Onderdelen van auto's werden na die tijd naar Cuba gebracht, veelal uit Rusland bijvoorbeeld. Nog steeds zijn er banden met Rusland, ook is dat nog steeds in het gebruik van de auto's te zien: in 2017 arriveerden zo'n 340 Lada Vesta-auto's in Cuba. Zo is dit nog steeds zichtbaar, de Cubaanse cultuur heeft allerlei interessante aspecten, die wij de kinderen mee willen geven. De kinderen gaan in onze les in groepjes aan de slag en rouleren steeds. Dit houdt concreet in dat ze op intra- en interpersoonlijk gebied bezig zijn, ze doen iets met lees- en schrijfactiviteiten, doen spelenderwijs dingen en ontdekken heel veel op deze manier. Zo leren ze allerlei begrippen en maken op een spelende manier kennis met de Cubaanse cultuur.  

Lesdoelen / Vak  


Zie https://www.slo.nl/thema/meer/tule/orientatie-jezelf-wereld/)  

kerndoel 47 
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 

kerndoel 50 
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 

kerndoel 51 
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

Doelstellingen  


Aan het eind van de les weten de leerlingen wat communisme is en wat de gevolgen hiervan zijn (geweest) in Cuba, dit kunnen ze uitleggen in eigen bewoording, de woorden ‘eigendommen/bezittingen, ‘leider/baas’ en ‘evenveel’ of een variant hiervan moeten hierin voorkomen. 

Doelgroep


Deze les is bedoeld voor groep 7 en 8.  

Duur van de les 


Deze les duurt 60-65 minuten.

Tijdsplanning 


Introductie 5 minuten 
Inleiding 5 minuten 
Kern  40 minuten 
Afsluiting 5/10 minuten 

Benodigdheden 


Voorbeeldbrief met eisen printen. -> bijlage 7. 
Kaartjes (uitknippen) -> bijlage 6.  
Printen rebussen. -> bijlage 5. 
Printen voor elke leerling bijlage 2 en 2 atlassen 
Print bijlage 3 
A4 papier (per kind 1)  
Per groepje 1 A3  
Laptop, camera (of iets om mee te filmen) 

Vraag les aan

Naar lessenoverzicht

Benieuwd naar andere lessen?

Wilt u deze les gebruiken?

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en ontvang onze e-mailnieuwsbrief.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st