Voedselactie november 2023

‘Broeder, kunnen we binnenkort weer een voedselactie organiseren? Het zou een zegen zijn.’

In november 2023 organiseerden we weer een voedselactie op Cuba. Dit doen we via de kerken. Deze keer deden 14 kerken mee. 311 gezinnen en 114 ouderen en zieken ontvingen voedsel. Hoe ze de actie vormgeven, bepalen kerken zelf. We vragen ze alleen om bij het uitdelen van het voedsel ook het Woord te openen. Sommigen organiseren een maaltijd, anderen brengen voedsel bij de mensen thuis.

Van ds. Aurelio, die meedeed met de voedselactie, ontvingen we een brief:

Geliefde broeders,

Wij groeten u in de liefde van de Heere Jezus Christus, u wensend dat u altijd de zegen van de Heere zult ontvangen (Filippenzen 4:4-7). Door middel van deze brief bedanken wij u hartelijk voor de ontvangen hulp via ds. Juan Carlos. Het was een zegen voor de behoeftigen uit de kerk en hun gezinsleden. In totaal ontvingen 25 gezinnen deze zegen. Onder hen zijn bejaarden en zieken met grote behoeften.

U hebt uw hand uitgestrekt om hun situaties te verlichten en zij allen hebben het voedsel met vreugde, verwondering en dankbaarheid ontvangen. In naam van elke familie van de gemeente zeggen we hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt, zodat wij dit goede werk konden uitvoeren. Bovenal dank en eer aan de Heere.

Rev. Aurelio

Vrijwilliger worden?

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st