Terugblik bestuursbezoek Spanje

Wat kan de SEZ betekenen in Spanje?


Christelijke boekwinkel in Barcelona


Het is zaterdag 5 maart. Met drie bestuursleden stappen we in het vliegtuig op weg naar Barcelona en Mataró. In Barcelona worden we verwelkomd door familie Coster.

Het eerste doel is om op zaterdagmiddag in Barcelona een boekwinkel te bezoeken. Dat is bijzonder. Een winkel met heel veel titels van christelijke lectuur, zowel om de Bijbel te bestuderen alsook leesboeken, kinderboeken, huwelijkstoerusting en dergelijke. Er is blijkbaar vraag naar. We herkennen diverse titels waaronder de Bijbelverklaring van Matthew Henry, het bekende boekje van ds. F. Bakker Gebedsgestalten en de catechismusverklaring van ds. H. Hofman (Amerika).

Het geeft ons vragen om over na te denken en wellicht nog eens dieper over door te spreken met de eigenaar annex uitgever.

Iglesia Cristiana Reformada in Spanje


Zondag 6 maart bezoeken we de Iglesia Cristiana Reformada in Mataró. De gemeente waar ds. Coster predikant is. Het is een kleine gemeente met helaas heel weinig jeugd. Dat geeft zorgen voor de toekomst. De kerkzaal is onlangs keurig gerenoveerd (een aantal ruimtes achter de kerk moet nog gerenoveerd worden).

Er wordt een indringende preek gehouden over Psalm 61 en 62. Benadrukt wordt dat Christus de Rots der behoudenis is. De indringende vraag wordt aan de hoorders gesteld: ‘wat betekent deze Rots voor u?’

Na deze preek bedient dominee Coster het Heilig Avondmaal. Ons vallen liturgische verschillen op, maar ook de eerbied waarmee het Avondmaal bediend wordt vanuit de instelling in de Korinthebrief.

Na afloop van de dienst kunnen we met diverse gemeenteleden spreken. Gelukkig beheerst bestuurslid Van den Berg het Spaans, waardoor we met diverse mensen kunnen spreken.

Ook met de kerkenraad wordt kennisgemaakt. Dat is nuttig om zo met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Het gaat immers om Gods Koninkrijk. Bij alle zorgen over de toekomst mag erop gewezen worden dat de Heere Zijn kerk zal bewaren, maar ook dat het Zijn werk is om de kerk te bouwen. Temeer daar S. Lentini heeft besloten zich terug te trekken. Hij was beoogt opvolger van ds. B. Coster in de gemeente. Dat geeft nieuwe zorgen in de kleine gemeente.

Dankzij deze gesprekken en contacten hopen we de komende periode tot nadere bezinning te komen of en hoe de SEZ hen kan helpen nu ds. Coster bezig is afscheid te nemen en zich weer volledig in Nederland te vestigen. Duidelijk is ons geworden met hoeveel energie hij (en ook zijn vrouw) de afgelopen jaren hebben gewerkt in deze gemeente.

Aansluitend zijn we te gast bij dominee en mevrouw Coster. Onder het genot van een heerlijke maaltijd kunnen we nog rustig doorpraten over de situatie in de gemeente.

Bezoek aan het IBSTE


Voor de laatste dag van het bezoek op maandag 7 maart staat een bezoek aan het IBSTE gepland. Coster is al vele jaren aan het ‘Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España’ verbonden. In eerste instantie als docent, de laatste jaren ook als decaan. Hij heeft enorm veel werk mogen verzetten in deze belangrijke taak om vooral jongere mensen te begeleiden en te vormen.

IBSTE biedt een vierjarig curriculum voor theologisch onderwijs op universitair niveau. Het aantal studenten varieert maar ligt rond de 40 studenten. Deze studenten komen vooral uit Spanje, maar we spraken ook met een student uit Nederland en uit Bolivia! Naast lesruimtes heeft IBSTE ook appartementen waar de studenten verblijven.

Met de rector Manuel Martinez en docent Arturo Terrazas (tevens beoogd decaan) hebben we uitgebreid gesproken. Omdat de rector (en de IRE kerken) ons gevraagd hebben om financiële steun, wilde het bestuur een diepgaand gesprek over principes die gehanteerd worden aan het IBSTE. Maar ook hoe die principes in de praktijk functioneren in bijvoorbeeld het benoemingsbeleid van docenten. Een heel belangrijk uitgangspunt en criterium is het uitgaan van de volledige betrouwbaarheid en waarheid van de Bijbel. We worden uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken en financiële situatie, zodat het SEZ-bestuur zich kan beraden.

Na een aangename en uitgebreide Spaanse lunch met de rector, ronden we het bezoek af en reizen we op maandagavond weer terug naar huis. Het bestuur kijkt terug op een nuttig en aangenaam bezoek.

Wilt u aan ons denken in uw gebeden? Zowel voor de noden in de gemeente van Mataró alsook om wijsheid voor het bestuur bij de besluitvorming voor de toekomst.

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st