• home
  • Actueel
  • Terugblik afscheidsbijeenkomst fam. B. Coster

Terugblik afscheidsbijeenkomst fam. B. Coster

Dertig jaar lang dienden ds. Berend Coster en zijn vrouw de kerk in Spanje. De afscheidsbijeenkomst van familie Coster vond zaterdag 1 april 2023 plaats in de Hervormde kerk in Rouveen.

Ds. W.L. van der Staaij, voorzitter van de Spaanse Evangelische Zending, verzorgde de opening met een meditatie over Mattheüs 24 vers 1 tot 14. Het woord 'volharding' stond hierbij centraal.

Dr. Pedro Sanjaime sprak daarna ds. Coster en zijn vrouw toe. Hij is voormalig rector van de theologische school IBSTE in Spanje, waar ds. Coster jarenlang werkzaam was als docent en decaan.

Ook een van de zoons van familie Coster sprak zijn ouders toe.

Daarna volgde een toespraak door ds. W.L. van der Staaij namens het bestuur van de Spaanse Evangelische Zending.

Ds. B. Coster en zijn vrouw blikten in hun toespraak terug op de jaren in Spanje en zij bedankten voor de gesproken woorden. Mevrouw Coster noemde de post die de familie in Spanje ontving vanuit Nederland. Het meeleven heeft hen goedgedaan. Ds. Coster gaf aan dat hij het werk heeft kunnen doen in het vertrouwen waar Psalm 27:7 over spreekt:

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Ouderling H. van Dijk van de Hervormde gemeente in Rouveen sloot de bijeenkomst af met gebed.

Post voor de familie Coster kunt u sturen naar:
Fam. B. Coster
Esdoornlaan 15
7954 ER  ROUVEEN

Bekijk de beelduitzending van het afscheid:
https://www.youtube.com/watch?v=S_KDDG9qTcg

Meer over ds. B. Coster

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st