Samenwerking

Auteur: A. Lassche, secretaris

Alleen ben je sneller, samen kom je verder. U kent wellicht deze uitdrukking. Wanneer je als organisatie zelf een plan maakt en uitvoert, kun je dat soms heel snel realiseren. Daarentegen, als je samen met anderen een plan maakt en uitvoert, dan kost het meer tijd, maar kun je samen ook meer bereiken.

Het SEZ-bestuur onderkent de noodzaak om samen te werken. Samenwerken is nadrukkelijk ieder zijn eigen sterke kanten laten inbrengen om samen meer te bereiken. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar een paar keer bewust uitgesproken over samenwerking. Enkele voorbeelden:

1.
Bijzondere Noden
Met dit deputaatschap uitgaande van de Gereformeerde Gemeente proberen we vaker samen hulp te geven. De SEZ heeft een netwerk op Cuba en wil graag boeken sturen. Bijzondere Noden heeft de kennis en middelen voor de broodnodige diaconale hulp op Cuba. Dan is het mooi als onze boeken met hulp van Bijzondere Noden meegaan en dat Bijzondere Noden ons helpt met diaconale hulpverlening.

2.
NET Foundation
Deze stichting heeft ervaring met afstandsonderwijs om voorgangers toe te rusten in hun pastorale taken. De SEZ heeft heel veel reformatorische lectuur om te bestuderen. Er loopt op dit moment een pilotproject op Cuba waar de SEZ een aantal predikanten uit haar netwerk laat deelnemen aan een cursus van NET Foundation. Van onze kant willen wij naar bestaande contacten van NET foundation lectuur opsturen. Een mooi moment was een online vergadering met NET, de SEZ en Cubaanse predikanten.

3.
Palabra en acción (Woord in actie)
Met deze organisatie zijn we in contact gekomen, omdat zij medicijnen hebben voor Cuba, maar geen uitgebreid netwerk op Cuba. Wij krijgen van hen medicijnen en verzorgen de verzending naar Cuba (in samenwerking met Bijzondere Noden).

4.
Gereformeerde Bijbelstichting
De GBS wil graag Bijbels verspreiden en doet dit met hulp van andere organisaties, die de Bijbels op de juiste plek kunnen brengen. We zijn blij dat de GBS ons regelmatig Nieuwe Testamenten en Bijbels in de grondtalen schenkt voor onze contacten op Cuba.

Het bestuur heeft gelukkig voldoende middelen (met dank aan uw ruimhartige giften), maar we moeten keuzes maken. Door samen te werken kunnen we meer bereiken. Een samenwerking wordt altijd bewust vooraf besproken en ook altijd achteraf geëvalueerd. Dat is in wederzijds belang en versterkt dat ieder kan werken aan zijn missie.

In tranen om verstuurde medicijnen

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st