Revisie Spaanse Bijbelvertaling door TBS

Verschillende donateurs vroegen ons naar de revisie van de Spaanse Bijbelvertaling door de Trinitarian Bible Society (TBS) met steun van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Wij volgen deze revisie met grote belangstelling en verstrekken gereviseerde bijbels aan ieder die hierin geïnteresseerd is. Aan Spaanstaligen die gehecht blijven aan de oudere editie Reina-Valera ’60 blijven wij deze (nog) verstrekken.

Tot op heden verspreidt de SEZ voornamelijk de editie Reina-Valera ’60. Dit is een latere editie van de Bijbelvertaling die tot stand kwam onder leiding van Casiodoro de Reina in 1569 en die een eerste revisie onderging in 1602 door Cipriano de Valera. De Reina-Valeravertaling is een formeel-equivalente Bijbelvertaling. Dat betekent dat er woord voor woord uit het Hebreeuws en Grieks is vertaald.

Na 1602 verschenen er verschillende latere edities, met als doel de Reina-Valerabijbel begrijpelijk te houden voor de lezers. Deze latere edities, waaronder de Reina-Valera ’60, zijn helaas minder betrouwbaar dan de eerste Reina-Valerabijbel. Daarom werkt de TBS momenteel aan een revisie die de spelling en grammatica van het hedendaagse Spaans volgt én dichtbij de grondtalen staat. Inmiddels is een deel van de revisie uitgegeven: het Nieuwe Testament en de Bijbelboeken Psalmen en Spreuken.

De reden waarom wij werken met de editie Reina-Valera ’60 is dat deze editie zeer geliefd is bij Spaanstalige christenen wereldwijd. Ook op zendingsposten van andere reformatorische zendingsorganisaties wordt deze vertaling gebruikt. Het is de betrouwbaarste complete vertaling in hedendaags Spaans.

Spaanse christenen zijn zeer gehecht aan deze voor hen zo vertrouwde Bijbelvertaling. Daarom moet de nieuwe revisie met beleid en met respect voor de gevoelens van Spaanstalige christenen geïntroduceerd worden.

De SEZ wil graag aan de introductie van de gereviseerde Bijbel bijdragen, omdat zij zich terdege bewust is van het belang van een betrouwbare Bijbelvertaling. In dit kader gaven wij beide Cubaanse werkers een gereviseerd Nieuwe Testament om zich een mening erover te vormen. Ook stellen wij bijbels in de gereviseerde Reina-Valeravertaling gratis ter beschikking aan ieder die ons erom vraagt. Aan Spaanstalige christenen die gehecht blijven aan de editie Reina-Valera ’60 blijven wij deze editie verstrekken.

De boeken komen aan...

Spaanse Evangelische Zending

Postbus 40098
7300 AZ  Apeldoorn
0553032252
info@sez.st